O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

děti na hrad Bouzov a jeskyně Javoříčko. Druhý zájezd byl uspořádán ve spolupráci se ZO SSM. Byl to zájezd s jednodenním výjezdem do NDR, druhý den byla na programu prohlídka Prahy. Oba zájezdy byly plně obsazeny a všem účastníkům se líbily. V lednu 1983 se uskutečnily parkové závody. Závodů se zúčastnil již tradičně velký počet občanů. Potěšitelné je, že se zúčastnili i občané z okolních obcí. Startovalo celkem 56 dětí ve věku od 2 do 15 let a 24 dospělých. V cíli na každého čekal teplý párek a upomínková cena. V září se uskutečnilo fotbalové utkání mezi svobodnými a ženatými. Na toto utkání se přišla podívat celá obce. Do místní tělocvičny chodí pravidelně cvičit 8 žen. Osvětová beseda ve spolupráci s ZO KSČ se podílela na zajišťování názorné agitace a propagace v obci. V měsíci říjnu byla uspořádána organizací ČSČK přednáška a beseda s lékařem. Přednášejícím bylo jako každoročně Mudr. Koutný, který v besedě odpověděl četné dotazy občanů. Obě vedoucí souborů se zúčastnily školení a seminářů v oblasti ZUČ. V průběhu roku uspořádali požárníci besedy s mládeží i občany na téma prevence a příčiny požárů. Na úseku brigádnické činnosti bylo odpracováno: dokončení prodejny Jednoty - 3.785 hodin, pomoc zemědělství 350 hodin, úklid obce a j.- 620 hodin (převážně mládež), vysazování stromů a keřů - 12 ks a 15 ks lesních stromků (v prostoru kravína). Při sběru odpadových surovin bylo sebráno a odevzdáno 2.050 kg papíru a textilu a 2.500 kg železa.

Slavkovice Během roku 1983 bylo ve Slavkovicích uspořádáno 6 politických besed, 4 besedy zájmové, 6 vzdělávacích, 2 přednášky politické a 2 přednášky odborně vzdělávací. Byly uspořádány 2 akce k politickým výročím, t.j. oslava Vítězného února a oslava k 66. výročí VŘSR, která byla zakončena lampionovým průvodem, při kterém účinkovala ,,Slavkověnka". Děti ZŠ navštívily 12 divadelních představení, děti MŠ a ZŠ se zúčastnily vystoupení Armádního uměleckého souboru. Místní knihovna připravila 4 příležitostní výstavky knih spojených s literárním pásmem. Pro děti mateřské a základní školy byl připraven dětský karneval spojený s besídkou obou škol při příležitosti MDŽ. V roce 1983 bylo v kulturním domě OB uspořádáno 9 tanečních zábav. Ve sportovní činnosti bylo uspořádáno několik zdařilých akcí. Byly to již tradiční lyžařské závody pro nejmenší až po dříve narozené, několik hokejových zápasů žáků, dorostu i dospělých, turnaj v odbíjené, kopané, tenisu a ve stolním tenisu v prostorách KD. Při OB aktivně pracoval kroužek mladých fotbalistů. Pro veřejné schůze OV a ZO KSČ byla zajišťována kulturní vložka žáky základní školy. Soustavná pozornost byla věnována názorné agitační činnosti v pěti vývěsných skříňkách a 1 panelu (JZD). Vzhledem k nedostatku materiálu z pozinkovaného plechu se nepodařilo provést plánovanou opravu střechy a okapů KD. 3.září 1983 byl proveden nátěr střechy, nátěr stěn schodiště a vestibulu latexovou barvou do výše 1 m. 28. října 1983 proběhla veřejná schůze ZO KSČ v KD, kde hlavní referát před-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová