O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

středků na dozor bylo projednáno přesunutí výstavní činnosti do staré radnice v Mě KS Žďár n/S. Ve Žďáru n/S. byla rovněž uspořádána výstava Modrotisk – tradice a současnost. Počet sbírek HM je celkem 2.381 kusů, akvizační činnost se zaměřila na získávání předmětů pro připravovanou expozici. Výzkumná činnost byla prováděna pro potřeby expozičního programu a byla ukončena předložením úvodního scénáře. Celkem bylo v tomto roce uskutečněno 20 besed s účastí 505 návštěvníků. Politických besed bylo provedeno 12 s účastí 500 návštěvníků. Témata: 6 x partyzánské hnutí na Novoměstsku, 6 x volby v Novém Městě za I. republiky, vznik KSČ. Vzdělávacích akcí bylo provedeno 8, účast 305 návštěvníků – temata: Novoměstské kroniky a historické památky, 2 x dějiny města, 3 x lyžařství na Novoměstsku, lidové umění na Horácku, vánoční zvyky na Horácku. Pro Novoměstský zpravodaj byly shromážděny paměti účastníků odboje, kde se uvažuje o jejich zveřejnění. V roce 1986 navštívilo muzeum 19.056 návštěvníků a utržilo se 33.057 Kčs.

 

Městská knihovna

V roce 1986 bylo zapsáno do přírůstkového seznamu 2.561 svazků, z toho 760 naučné literatury; 1020 beletrie a 781 pro mládež. Pro účely MěK zůstalo ve fondu 887 svazků, z toho 299 naučné literatury, 372 beletrie a 216 pro mládež. Odepsáno bylo 224 svazků – užitá literatura. Průběžně byl doplňován knihovní fond o regionální a příručkovou literaturu v MěK i v MLK obvodu. Při práci se čtenářem byly poskytovány diferencované služby čtenářům, zámluvní služba lektorům, studujícím všech typů politického vzdělávání a různých typů škol. V průběhu roku byly provedeny besedy, soutěže, výstavky, kterých se většina čtenářů zúčastnila. V oblasti práce s mládeží a naplňování jejich volného času se podařilo založit čtenářský kroužek a v rámci letní aktivity knihoven se uskutečnily besedy v pionýrských táborech. Byly uzavřeny smlouvy o spolupráci se SOU elektrotechnickém a gymnáziem v Novém Městě na Moravě. BSP knihovny byly uděleny stříbrné odznaky. Počet výpůjček v roce 1986 byl 66.250 svazků. Výpůjček naučné literatury bylo 18.005 svazků. Pro děti bylo uspořádáno vánoční dopoledne, exkurze a knihovnické lekce pro MŠ, ZŠ a gymnázium. Za celý rok bylo uspořádáno celkem 95 besed pro 3.039 posluchačů. Ke všem politickým, kulturním výročím a událostem byly instalovány výstavky a nástěnky (105 výstavek, 222 nástěnek).

 

Městské kino

V novoměstském kině se v roce 1986 uskutečnilo celkem 497 filmových představení a bylo uvedeno 271 titulů. Mimo to se během roku uskutečnilo 15 dopoledních představení pro mateřské školy a jesle s celkovou návštěvností 11.442 diváků. Celkem se představení filmů zúčastnilo 90.695 diváků. Filmový klub uspořádal celkem 20 představení s celkovou návštěvností 1.518 diváků. Do filmového klubu je přihlášeno 226 členů. Práce se sovětským filmem

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková