O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 198

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

informace jsou vydávány v počtu 3.000 ks měsíčně, rovněž 11 x do roka a polovina výtisků je doručována prostřednictvím pošty v Novém Městě do všech domácností. Zbytek je rozesílán jako příloha v Novoměstském zpravodaji. Předplatné Zpravodaje má v Novém Městě na Moravě zajištěno 206 předplatitelů, v místních částech 80 předplatitelů. Podniky a organizace odebírají 565 ks výtisků, podniky mimo město 43 ks výtisků. 74 ks Zpravodajů je rozesíláno do celé republiky, 3 ks do zahraničí. 545 ks je v prodeji v obchodní síti ve městě a některých místních částech prostřednictvím prodejen Jednota, Potraviny a Tabák. Oproti roku 1985 se zvýšil odběr NZ o 75 ks měsíčně. Z redakční rady NZ odešel ze zdravotních důvodů 30. září 1986 Ivo Tulis. Za jeho činnost v této tiskovině mu bylo poděkováno a v rámci vzpomínky k 10. výročí NZ mu byl udělen „Zlatý Novoměstský zpravodaj“.

 

Horácká galerie výtvarných umění

V roce 1986 se v HGVU uskutečnily následující výstavy:

Sklo z galerijních sbírek (do 26. 1.; 2.500 návštěvníků, 23 besed.); F Duša, V. Radimský (9. 2. – 30. 3.; 2.800 návštěvníků, 48 besed.), K. Pokorný – zasl. um. (29. 4. – 28. 9., 9.000 návštěvníků, 107 účast na besedě); K. Sláma, V Židlický (15. 5. – 22. 6.; 2.000 návštěvníků, 36 účast na besedě); R. Hanych – Jak vidíme svět (26. 6. – 14. 9.; 6.800 návštěvníků, 58 účast na besedě); R. Přikryl, J. F. Zvěřina (19. 9. – 26. 10; 1.900 návštěvníků, 8 účast na besedě); F. Kaván, Budování galerie (9. 10. – 23. 11., 3.000 návštěvníků, 30 účast na besedě); A. Poustová (od 14. 12., 300 návštěvníků).

Celkem tedy bylo uskutečněno 13 výstav s účastí 18.200 návštěvníků. Pro kolektivy (školní třídy, rekreanty Čedoku) zajišťovala Horácká galerie besedy. V průběhu výstavy Sklo z galerijních sbírek proběhla beseda se zasl. um. J. Svobodou o současné tvorbě škrdlovické huti a tradici a perspektivách českého sklářství vůbec. Ve spolupráci s čs. rozhlasem připravili pracovníci HGVU rozhlasovou relaci o Vysočině. V roce 1986 získala galerie nově do svých sbírek 361 kusů uměleckých děl. Nejvýznamnějším přírůstkem je soubor sádrových plastik z pozůstalosti K. Pokorného, které původně v majetku KSSPPOP Brno HGVU dlouhodobě opatrovala. Od MŠ ČSR získala galerie již podruhé větší soubor škrdlovického skla. Vlastní akvizicí získala HGVU např. Štursovo Melancholické děvče v bronzu a několik zajímavých prací B. Laciny. Na podzim proběhla v galerii kontrola výboru lidové kontroly, která pro HGVU vyzněla uspokojivě. Nově adaptované prostory v přízemí východního křídla nebyly zpřístupněny, ale byly využity jako dočasné sklady pro materiály a sbírky přesunuté z adaptovaného jižního křídla.

 

Horácké muzeum

V roce 1986 byl v rámci zahájení prací na reinstalaci národopisné expozice v okresním rozsahu zpracován ideový námět expozice s návrhem rozmístění témat do prostoru HM v 1. poschodí objektu. V červenci a srpnu proběhla v MKD výstava Tkalcovství v Novém Městě na Moravě. Pro potíže se zajištěním prostorů a finančních pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková