O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rem Svatopluk ze Žďáru n/S. dva novoroční koncerty (28. 12. v MKD N. Město a 29. 12. ve Žďáře n/S. Soubor pravidelně týdně zkouší. Řada členů souboru Smetana spolupracuje s aktivy SPOZ Měst NV (oslavy, schůze, pohřby).

- Dechová hudba – soubor vystoupil v průběhu roku 1986 na veřejně politických akcích (ZL ČMV, oslavy 1. a 9. května, předvolební schůze, volby do zastupitelských orgánů a OV, oslavy MČSP), v kulturním programu sjezdu rodáků Daňkovic a zúčastnil se festivalové přehlídky dechových hudeb v Herálci. Pro naše spoluobčany, příslušníky střední generace a milovníky dechovky, uspořádala ve spolupráci se SPOZ Měst NV v závěru roku odpoledne s populárními zpěváky.

- Divadelní soubor – soubor připravil různá kratší dramatická vystoupení, s nimiž se pak představili v kulturních programech různých výročích (MDŽ, v Bystřici n/P. s pásmem „O ženách nejen pro ženy“ atd). Zaktivizováním své činnosti v závěru I. pololetí roku a zodpovědným přístupem svých členů (34 zkoušek – celk. 115 hodin) se po pěti létech znovu představil novoměstskému publiku ve 4 scénách z díla G. B. Shawa, Voskovce a Wericha, J. Jílka pod názvem „Muž, žena a čas“.

- Literárně dramatický soubor – V úzké spolupráci s divadelním souborem realizovali v režii M. Krepsové literární večer k 150. výročí úmrtí K. H. Máchy /, který byl předveden pro žáky novoměstských škol třikrát.

- Šachový kroužek – Kroužek po třech létech obnovil svoji činnost v měsíci září 1986. Na konci roku měl 12 členů, vedoucím byl ing. Lubomír Kachlík.

Úsek ZUČ byl hlavním organizátorem přehlídky amatérských souborů hrajících trampskou, folkovou a country hudbu – v roce 1986 již III. ročníku nazvané Horácký hejkal. Na základě usnesení MěV KSČ v Novém Městě uspořádal úsek ZUČ ve spolupráci s HiFi klubem ZO Svazarmu od října do prosince loňského roku 6 nedělních tanečních odpolední pro mládež. Jednotlivé soubory obdržely od zřizovatele finanční dotaci v celkové částce 53.700 Kčs (Smetana – 12.000,-, Studio K-10 – 9.600,-, dechová hudba – 3.300,-, Kamzas – 21.500,-, fotokroužek 5.600,-, VSM – 1.700,-).

e) technický provoz

Nejnákladnější opravou byla generální oprava služebního vozidla Škoda 1203. Vzhledem k havarijnímu stavu parního topení MKD je problematické zabezpečit průběžně plynulé vytápění celého objektu. V roce 1986 byl zpracován generální projekt opravy topení pro příští rok. Závady se projevili na osvětlení jeviště – jehož výměna je plánována v nejbližších létech. Byly též provedeny místní nátěry střechy, která přes dílčí odborné opravy, prosakuje. Ve II. polovině roku 1986 byly provedeny nátěr všech oken a vchodových dveří

 

Novoměstský zpravodaj

Již 10. ročník Novoměstského zpravodaje byl v roce 1986 vydáván v počtu 1.700 ks výtisků měsíčně, 11 x do roka (dvojčíslo červenec-srpen). Přílohu zpravodaje tvoří samostatné čtyřstránkové informace AS MěV KSČ.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková