O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 196

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

akcí, které pořádaly jiné úseky MKD.

d) úsek zájmové umělecké činnosti

V tomto roce pracovaly na MKD tyto soubory a kroužky:

- Fotokroužek – úspěšně pokračoval v desetileté tradici spolupráce s redakční radou Novoměstského zpravodaje (obálka, fotodokumentace – celkem 52 fotografií), zahájil realizaci t. zv. fotonovin z veřejně politických akcích města pro AS MěV KSČ a regionální komisi MěV KSČ (celkem zdokumentoval 16 akcí), plnil úkoly jednotlivých odborů Měst NV (výstavby, akcí „Z“, podklady pro rekonstrukci parku na Sekaninově nám., akce SPOZ, podkladové materiály pro dva panely Měst NV na ideologickou konferenci OV KSČ). V rámci vlastní činnosti byla nejvýznamnější akcí roku výstava „65 let KSČ a Nové Město na Moravě“. Kroužek se rovněž podílel na výstavě „10 let MKD“. Rada fotografií byla též otištěna v okresním tisku.

- Výtvarné studio mladých – pracuje na MKD již 7. rok. Činnost lze rozdělit na dvě části – přípravný kurs základů výtvarných technik pro přípravu žáků a studentů na školy uměleckého typu a zájmové studio sdružující bývalé absolventy kursu. V roce 1986 absolvovalo kurs celkem 15, ve VSM pracovalo 25 členů. Mimo 4 samostatných výstav v 1. patře MKD (A. Krejčová, J. Žilková, Z. Mertlíková, Z. Moupic), realizovalo VSM v letních měsících v MKD výstavu, která byla ve spolupráci s Měst NV a OKS instalována v měsíci září v Bobrové.

- Rocková skupina Kamzas – v závěru roku 1985 se stal MKD zřizovatelem mladého souboru Kamzas, jehož členy jsou studenti a absolventi novoměstského gymnázia. Přesto, že pracuje teprve od března má kvalifikační přehrávky II. stupně. Kamzas absolvovali 26 veřejně hudebních vystoupení a stejně jako ostatní soubory ZUČ vystoupili u příležitosti voleb do zastupitelských orgánů. Vysoko je třeba hodnotit jejich akce pro mládež – klubová posezení, taneční odpoledne, dětské karnevaly, především pak jejich vystoupení v rámci letní aktivity MKD pro pionýry letních táborů v Novém Městě, Javorku, Vojtěchově (celkem 12 akcí s účastí 1.450 dětí).

- Studio K-10 – tradiční vysoký počet vystoupení velmi dobré kvality staví tento orchestr na přední místa souborů ZUČ našeho okresu. Mimo veřejné hudební produkce (79 akcí) Studio K-10 doprovázelo kurs společenského tance MKD (11 akcí) a zúčastnilo se kulturních programů při volbách v květnu loňského roku (5 akcí). Již popáté byl soubor doprovodným orchestrem zpěváků populární písně při okresní soutěži v Radostíně n/Osl. Rekreantům v zotavovně ROH Medlov a Sykovec zpříjemnil pobyt souboru celkem 81 vystoupením, hostům vinárny hotelu SKI 72 vystoupeními.

- Pěvecký sbor Smetana – přestože tento soubor již radu let řeší generační problém, uskutečnil v měsíci prosinci společně s pěveckým sbo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková