O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 194

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Počet plakátů a panelů pro potřeby MKD prudce vzrostl, neboť ve II. pololetí roku se pro každou akci pořádanou MKD ev. ve spolupráci s jinou organizací vytvářelo 5 ks panelů, t. j. o 66 % více než v minulosti. Pro divadelní kroužek úsek navrhl a vytvořil scénu i dekorace k představení „Muž, žena a čas“ a pro literárně-dramatický kroužek scénu k pořadu o K. H. Máchovi. K 10. výročí otevření MKD byla vytvořena výstavní rada osmi panelů z oblastí práce MKD. Instalovali výstavu obrazů v MKD, AS Bobrová, fotografie Dr. Hudečkové z Afriky a pod. Mnoho pracovních hodin bylo věnováno potřebám SPOZ Měst NV. Jednalo se o práce na rubrikách NZ, zajištění tiskové planžety a tisku k pozvání na setkání rodáků, vítání do života, vyplňování pamětních listů, pomoc při zajišťování občanských pohřbů atd. Pro prostory propagačního úseku MKD jsou vyčleněny tři místnosti v budově technických služeb. Pro tyto prostory není vyčleněna uklízečka, takže mimo vlastní práci oba pracovníci zabezpečují i úklid. Zajišťovali rovněž objednávky a nákup materiálů a jejich skladování, administrativu a nutnou evidenci.

b) úsek programů

V roce 1986 bylo uskutečněno v MKD 47 profesionálních kulturních programů s účastí 9.200 osob. Skladba programové činnosti byla plánovaná s maximálním soustředěním na požadavky a zájmy mládeže. Z celkového počtu bylo právě této věkové kategorii určeno 70 % profesionálních kulturních pořadů. V tomto roce se podařilo uskutečnit v oblasti populární hudby několik koncertů špičkových interpretů tohoto žánru např. Koncert Hany Zagorové, Marie Rottrové, Michala Davida, Mariky Gombitové, skupiny Citron a dalších. I přes zvýšené náklady byly tyto koncerty z finančního hlediska rentabilní. Již tradičně na vysoké umělecké úrovni proběhl cyklus koncertů Kruhu přátel vážné hudby, kterých bylo v rámci předplatného realizovaných osm. Po vyhodnocení koncertní sezóny činil počet stálých předplatitelů 40 osob, z toho 10 permanentních vstupenek bylo přiděleno zdarma členům pěveckého sboru Smetana. Průměrná návštěvnost koncertu činila 45 diváků – posluchačů. Zvýšení návštěvnosti nepřinesla ani dokonalejší propagace a zveřejňování programů včetně charakteristiky koncertů v Informacích AS. V tomto roce v MKD koncertovali: Smetanovo kvarteto, zasl. um. Saša Večtomov, zasl, um. Jaroslav Horáček a j. Z klubových pořadů je třeba se zmínit o literárně hudebním pásmu pod názvem „Básnické vyznání Jaroslava Seiferta“ a zájezdovém programu pražské Violy „Kouzelník Nezval“ (účinkovali zasl. um. Radovan Lukavský, Taťjána Medvecká, Zdenka Lorencová, zasl. um. Petr Kostka). Zdařilé bylo i hudebně-literární pásmo „Zahořanské nokturno“ podle povídky A. Jiráska v provedení Corni di Praga, umělecký přednes Bohumil Švarc. Průměrná návštěvnost těchto pořadů činila 60 osob. Divadelní představení byla omezena v tomto roce pouze na čtyři. MKD má stále výraznější problémy s návštěvností,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková