O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

IV. Činnost na úseku kulturním, školství, organizace národní fronty

 

Městský kulturní dům

Rok 1986 proběhl ve znamení významných politických a kulturních výročí, především XVII. sjezdu KSČ, 65. výročí založení KSČ a voleb do zastupitelských orgánů. Tyto hlavní vnitropolitické události byly hlavním inspiračním východiskem pro zabezpečení zvýšené účinnosti kulturně výchovné činnosti MKD a zvýšení jeho aktivity vůbec. V roce 1986 se uskutečnilo v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě celkem 1.205 akcí s účastí 66.668 návštěvníků, což činilo v průměru 5 akcí denně. Městský kulturní dům pracoval v následujících úsecích činnosti:

a) úsek propagace

V průběhu roku 1986 vytvořil úsek tyto základní typy prací s uvedením počtů – grafické návrhy (200 ks), panely (294 ks), hesla (38 ks), řezání polystyrenových písmen (387 kusů); psaní plakátů (519 ks), grafické listy do kroniky MKD (24 ks), příprava planžet ofsetového tisku (20 ks), zpracování pamětních listů a čestných uznání (367 ks), účast na schůzích red. rady NZ (27 x), návrhy a rozkreslení štočků NZ (70 ks), zhotovení maket čísel NZ (13 ks); jednání v tiskárně V. Meziříčí (37 x), jednání v tiskárně Nové Město (26 x), jednání v tiskárně Brno (1 x); jednání v tiskárně Jihlava (1 x); provádění výzdobových prací (42 x); jiné práce – celkem 108 typů. Ke všem ideově politickým událostem roku vytvořili pracovníci úseku stabilní výzdobovou řadu velkoplošných panelů pro výzdobu náměstí města umístěných na kovové konstrukci, pro budovy MKD a Měst NV byla zhotovena plátěná hesla – transparenty. Úsek navrhl a zpracoval výzdobu jeviště MKD k celookresní oslavě Února i k místní oslavě v sále kina. K městské konferenci KSČ byla provedena výzdoba budovy MKD, v přísálí pak i výstavka panelů zobrazující úspěchy novoměstských podniků a závodů za uplynulé období. V rámci oslav k XVII. sjezdu byla provedena výzdoba náměstí města i budovy Měst NV i MKD. Pro stálou rubriku Novoměstského zpravodaje byly zhotoveny návrhy na štočky ke sjezdu, 65. výr. založení KSČ a volbám do zastupitelských orgánů. K oslavě 116. výr. narození V. I. Lenina vytvořil úsek výzdobu v sále kina. K májovým oslavám byly vytvořeny nové návrhy panelové výzdoby slavnostní tribuny. K oslavám 65. výr. založení KSČ byl vytvořen náročný návrh výzdoby jeviště MKD, který byl formou vrstvené plastické dekorace z polystyrenu realizován v kombinaci s oficiálním emblémem výročí a ideovým heslem. K oslavě úsek navrhl a zajistil výrobu štočků a tisk pozvánek na tuto akci, stejně jako i pamětních listů s vyplněním textů pro 35 účastníků. Nejnáročnější ideově politickou akcí propagačního úseku v I. pololetí 1986 byla příprava agitačních, propagačních a výzdobových materiálů k volbám do zastupitelských sborů. Veškeré tyto práce pro 18 volebních místností město i integrované obce bylo nutné vytvořit mimo vlastní náplň práce na propag. úseku MKD. Oba pracovníci se tohoto úkolu zhostili se ctí a výzdoba byla hodnocena, jako nejlepší v okrese.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková