O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 191

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Divadelní hra souboru ZUČ

Dne 28. listopadu 1986 uvedl divadelní soubor MKD v Novém Městě na Moravě na své mateřské scéně pásmo divadelních výstupů pod názvem „Muž, žena a čaj“ sestavené z díla G. B. Shawa, J. Voskovce a J. Wericha a J. Jílka. V režii B. Ptáčka se scénami M. Dvořáka a H. Lavičkové účinkovali: J. Heřmanská, Š. Kopecká, M. Nosková, K. Šimková, I. Včelová, J. Janíček, J. Kervitzer, J. Konvalinka. Představení mělo veliký úspěch, bylo reprizováno jak v MKD, tak i mimo město.

 

Akce MěK k Měsíci přátelství

Městská knihovna v Novém Městě na Moravě uskutečnila v Měsíci přátelství řadu akcí. Prostřednictvím nástěnek a výstavek na téma „Knihy sovětských dětí“, Příklady sovětských muzeí, Hrdinné město Leningrad, Výsledky sovětské vědy a techniky, Cestujeme po SSSR a VŘSR se mohli čtenáři seznámit se životem země našich přátel. Pro žáky škol připravily pracovnice MK besedu o knize M. Šolochova „Osud člověka“, A. Gajdara „Timur a jeho parta“. Tradicí se staly prodejní výstavky dětské literatury ze sovětské knihy.

 

Zakončení Měsíce přátelství

Ve čtvrtek 11. prosince 1986 se v sále místního kina v Novém Městě na Moravě uskutečnil Slavnostní večer k ukončení oslav Měsíce československo-sovětského přátelství a 64. výročí vzniku SSSR. Po úvodních státních hymnách se ve vyzdobeném sále rozezněla báseň v podání studentky gymnázia Z. Mertlíkové. Zahájení provedl ing. J. Dlabač, slavnostní projev přednesl předseda Měst V KSČ s. Frant. Dvořák. Poté následovala Internacionála. V kulturním programu byl promítnut sovětský film „Někde pláče žlůva“ – příběh ženy bojující za svobodu daleko od země. Slavnostního večera se zúčastnilo 250 účastníků.

 

Vánoční koncert

18. prosince 1986 se v sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě konal „Vánoční koncert“ který připravili učitelé a žáci Lidové školy umění. Koncert byl v předvánoční době velmi dobře navštíven.

 

Kufrování s Dominem

Stejně jako v loňském roce si vánoční prázdniny zpříjemnilo pohybem na zdravém vzduchu v rámci akce „Kufrování s Dominem“ 146 občanů našeho města všech věkových kategorií. Ve dnech 27. – 29. prosince 1986 za náročných sněhových podmínek absolvovali na lyžích různě náročné tratě v lese Ochoza, prostřednictvím výstavy orientačního běhu v budově Svazarmu se seznámili nejen s tímto sportovním odvětvím získávajícím si stále větší oblibu, ale i s činnosti oddílu OB TJ Nové Město na Moravě, a navštívili zdarma tři filmová představení v místním kině. V soutěži tříd základních škol zvítězila VI. A ZŠ Nové Město na Moravě. V pondělí 29. prosince 1986 vysílala průběh závodu v našem městě rozhlasová stanice Praha, záznam z novoměstského závodu pořídil i štáb ČST Brno.

 

Novoroční koncert

28. prosince 1986 se v 19,30 hodin konal ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě novoroční koncert v podání pěveckých smíšených sborů Smetana a Svatopluk pod taktovkou J. Večeři. Koncert nazvaný „krásy starých mistrů“ byl proveden před vyprodaným sálem a účinkující sklidili bouři potlesku.

 

V samém závěru roku 1986 oslavila redakční rada Novoměstského zpravodaje (Jiří Maděra, Jaromír Čejka, Miloslav Dvořák) 10. výročí

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková