O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 190

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Pásmo o K. H. Máchovi

Dne 2. listopadu 1986 uvedl dramatický kroužek MKD v Novém Městě na Moravě pod vedením Marie Krepsové literární pásmo „Karel Hynek Mácha“. V pásmu básní vystoupili Jaromír Čejka, Jiří Janíček, Alena Janíčková, Marie Krepsová, Jana Černá. Pásmo bylo pečlivě připravené, mělo úspěch a bylo ještě uvedeno v dalších dvou reprizách.

 

Přehlídka scénického tance

8. listopadu 1986 se konala ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě Krajská přehlídka moderního scénického tance. Přehlídky se zúčastnily nejlepší soubory z celého jihomoravského kraje z okresů Brno, Břeclav, Znojmo, Přerov, Kroměříž, Vyškov, Gottwaldov a Žďár n/Sázavou. Jednalo se o nesoutěžní přehlídku, která byla přípravou pro postupy do národního kola. Soutěžilo se v kategoriích do 18 let a nad 18 let. Posláním přehlídky bylo aktivizovat činnost skupin a kolektivů scénického tance. Po přehlídce se uskutečnil pro soutěžící rozborový seminář.

 

Přehled služeb MH

V měsíci listopadu vydal odbor MH a obchodu Měst NV brožurku pro obyvatele města nazvanou „Přehled služeb místního hospodářství poskytovaných v Novém Městě na Moravě“. Obsahem tiskoviny byl úplný přehled o poskytovaných službách včetně adres, telefonů a zodpovědných pracovníků jednotlivých organizací, jakož i rozvržení pracovní doby v jednotlivých dnech. Tato brožura byla občany přijata kladně.

 

Shromáždění k 90. výr. narození K. Gottwalda

20. listopadu se v MKD Nové Město na Moravě konalo slavnostní shromáždění k 90. výročí narození revolucionáře, politika a státníka Klementa Gottwalda. Zúčastnili se jej zástupci novoměstských závodů, organizací NF, funkcionáři stranických a státních orgánů, mládež, příslušníci LM a další hosté. Na úvod zazněla Píseň práce. Zahájení provedl místopředseda MěV KSČ s. ing. Jar. Dlabač. Hlavní projev o životě a díle K. Gottwalda, významného činitele mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, dlouholetého generálního tajemníka a předsedy KSČ, prvního dělnického presidenta, přednesl s. ing. B. Nosek, ředitel Státních lesů Nové Město na Moravě. Následoval kulturní program, ve kterém vystoupili pionýři II. základní školy s pásmem „Mír naší planetě“. Na závěr zazněla Internacionála.

 

40 let mateřských škol v Novém Městě na Mor.

Dne 27. listopadu 1986 se uskutečnilo slavnostní shromáždění novoměstských mateřských škol při příležitosti 40 let od zahájení provozu v první mateřské škole v Novém Městě na Moravě. Úvodní projev přednesla s. Věra Buchtová, místopředseda Měst NV. Přínos pracovnic mateřských škol pro veřejnou, politickou a společenskou činnost, vyzdvihl ve svém vystoupení s. František Dvořák, předseda MěV KSČ, o úkolech a cílech předškolní výchovy v naší společnosti hovořila ve svém referátu s. Dr. Dítětová, okresní inspektorka. Následovalo ocenění dlouholetých pedagogických i provozních pracovnic. V kulturním programu vystoupili žáci novoměstských základních škol, lidové školy umění a pěvecký sbor mateřských škol „Zvoneček“. Po oficiální části následovala přátelská beseda nad kronikami MŠ a BSP.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková