O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 188

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

za přítomnosti představitelů městských stranických a státních orgánů. Místopředsedkyně Měst NV Věra Buchtová zhodnotila ve svém vystoupení desetiletou činnost kulturního domu, ředitel Městského kulturního domu ing. Josef Sládek společně s inspektorkou odboru kultury ONV PhDr Soňou Řádkovou vyhodnotili kulturní pracovníky našeho města i spolupracovníky MKD a předali jim pamětní medaile Měst NV a čestná uznání MKD. V závěru vystoupil předseda MěV KSČ František Dvořák, který poděkoval všem vyhodnoceným pracovníkům za jejich záslužnou činnost a popřál mnoho zdaru a úspěchů do další práce. Oslava pokračovala slavnostním koncertem Smetanova kvarteta v přísálí MKD. Účastníci rovněž shlédli výstavu instalovanou ve vestibulu budovy, seznamující na osmi panelech s prací jednotlivých úseků činnosti MKD, kterou vytvořili

pracovníci propagace MKD.

 

Hejkalí kecka 1986

Na atletickém stadiónu v Novém Městě na Moravě se 20. září 1986 se konal za účasti 4 mužstev tradiční turnaj v malé kopané „Hejkalí kecka“, kterou uspořádal MKD ve spolupráci s komisí pro mládež a tělesnou výchovu Měst NV. Již VI. ročníku se zúčastnily týmy ověnčené předními umístěními v minulosti – Nohec a SKI Nové Město na Moravě, AC Sparta Ivančice a BKS Žďár n/Sáz. Systémem „každý s každým“ bylo sehráno 6 zápasů. Tým Nohec v sestavě Pohanka K., Diviš, ing. Wurzel, ing. Chlubna, ing. Havlík a Krakovič obhájil loňské prvenství před žďárským BKS a ivančickou ACS.

 

Elektronizace na gymnáziu

Ministerstvo školství přijalo v minulém roce dlouhodobý program elektronizace školství a letos rozhodlo zařadit od 1. září 1986 do učebního programu gymnazií nový předmět – informatiku a výpočetní techniku, kterému se bude vyučovat v 1. a 2. ročníku. Žáci se seznamovali s významem počítačů, jejich funkcí, využitím, učili se na nich pracovat a později budou samostatně sestavovat jednoduché programy. Na novoměstském gymnáziu se pustili do naplňování nového úkolu s elánem. I když je školních mikropočítačů v současné době na trhu nedostatek, podařilo se zajistit jejich uspokojivý počet. Po nutných úpravách o prázdninách a po splnění dalších prací byla dána v listopadu do užívání učebna výpočetní techniky, kde bylo k dispozici 9 ks mikropočítačů.

 

I. letní novoměstské odborářské hry

Ve dnech 26. – 28. září 1986 pořádala Tělovýchovná jednota Nové Město na Moravě a Rada ZV ROH I. letní novoměstské odborářské hry. Cílem bylo získání co největšího počtu občanů k trvalému zájmu o tělovýchovu. Soutěžilo se v pěti sportovních odvětví – atletice, volejbalu, kopané, kuželkách a tenisu a ve dvou branných soutěžích – branném závodu a střelbou z malorážky. Z dvanácti pozvaných podniků a institucí přijalo pozvání k soutěžení 8 organizací, startovalo 211 soutěžících. Celkovým vítězem I. ročníku novoměstských her se v letní části stalo družstvo ZV ROH Uranového průzkumu k. p. IV. v Novém Městě na Moravě počtem 214 bodů. Na druhém místě skončila ZO ROH k. p. Chirana (197,5 bodů), 3. OÚNZ (100,0 bodů), 4. Sport n. p. (68,0); 5. JmDZ (67,5 bodů), 6. OPS (41,0 bodů). Pohár pro vítěze věnoval MěV KSČ.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková