O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 187

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Předávání maturitních vysvědčení

20. června 1986 se uskutečnila ve velkém sále MKD akce Gymnázia nár. um. V. Makovského, SRPŠ a SPOZ Měst NV slavnostního předávání maturitních vysvědčení. U příležitosti ukončení maturitních zkoušek se shromáždili studenti se svými profesory, rodiče přítomných a zástupci Měst NV na slavnosti, kde z rukou předsedy Měst NV obdrželi maturanti vysvědčení. Předseda SPOZ předal abiturientům pamětní list. Studenti dále byli odměněni věcnými dary za svoji aktivní činnost při práci ve SPOZ, SSM, za účast v soutěžích, školních olympiádách, ve sportovní reprezentaci školy atd. Na závěr slavnosti zazněla čs. státní hymna. Tečkou za zdařilou akcí bylo promítání filmu J. Janíčka natočeném k 90. výročí vzniku školy.

 

Výstava „Jak vidíme svět“

Výstava dětí a mládeže nazvané „Jak vidíme svět“ které se zúčastnily děti z LŠU v Novém Městě na Moravě byla velmi dobře koncipována s podtextem významných výročí letošního roku a byla též dobře navštívena. Učitelé výtvarné výchovy si zaslouží za uspořádání této výstavby absolutorium. Výstava byla otevřena 26. června 1986

 

Akademie žáků II. ZŠ

25. června 1986 se v sále MKD v Novém Městě na Moravě konala akademie žáků II. základní školy. Před 300 návštěvníky předvedli žáci pestrou ukázku recitací, sólových i sborových písní, tance a tělovýchovných cvičení spojenou do jednoho harmonického celku. Účastníci akademie odměnili účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

 

Tkalcovství v N. Městě

Počátkem července byla v 1. patře MKD v Novém Městě na Moravě otevřena výstava Horáckého muzea nazvaná „Tkalcovství v našem městě“. S citem instalované ukázky starého, tradičního tkalcovství, části strojů, vzorků a pod. byly jedinečným dokumentem mistrovství a umu našich předků. Výstavu, která byla otevřena až do konce srpna navštívilo 1.280 návštěvníků.

 

Výstava VSM

V přízemí MKD v Novém Městě na Moravě byla v červenci otevřena výstava Výtvarného studia mladých. Petr Brázda, Jaromír Čejka, Alena Krejčová, Hana Lavičková, Alena Skoupá a Jana Žilková ve svých moderně pojatých dílech upoutávali stálou pozornost návštěvníků. Výstava byla vesměs velmi dobře hodnocena – na závadu bylo, že MKD nezajistil stálý dozor výstavy, takže se mnohokrát stalo, že i přes zájem návštěvníků byly výstavní dveře zavřeny. I tak poutavou výstavu shlédlo celkem 1.120 návštěvníků.

 

Návštěva družebního města

Ve dnech 26. – 25. srpna 1986 navštívili zástupci Měst NV – s. P. Klapač, Fr. Král, a ing. I. Leberzeitová – městečko v družebním okrese Hanušovice nad Toplou – Hanušovce. Delegace byla přivítána na MsV KSS a Ms NV. V přátelské besedě se navzájem informovali o stavu na všech úsecích v oblastech vlastních měst. Následující dny se účastnili na XIV. ročníku pochodu partyzánskými chodníčky, navštívili památník na Dukle, expozici v Okresním vlastivědném muzeu v Hanušovcích nad Toplou a prohlédli si město a jeho závody – Sandrik a VsL Cihelny. Představitelé Hanušovců přislíbili na oplátku návštěvu našeho města v příštím roce.

 

10. výročí otevření MKD

Oslava u příležitosti 10. výročí otevření Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě se uskutečnila dne 17. září 1986. V gobelínovém salónku budovy se shromáždili kulturní pracovníci našeho města

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková