O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 186

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Den zletilosti

V sobotu dne 7. června 1986 se v 9 hodin uskutečnil v prostorách Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě „ Den zletilosti, organizovaný SPOZ při Měst NV. Tato tradiční akce byla uspořádána pro osmnáctileté občany města a okolí. Při příležitosti této oslavy se v přísálí MKD sešli nejen osmnáctiletí, nýbrž i jejich rodiče a rodinní příslušníci. Představitelé města informovali o možnostech zapojení mladých lidí do života města a pobesedovali i o potřebách města a úloze mladých lidí ve společnosti. Osmnáctiletým pak byl předán při této příležitosti pamětní list.

 

Setkání rodáků

Tradiční list oběžný i tentokrát pozval 14. června 1986 novoměstské rodáky a jejich spolužáky – padesátníky na t. zv. setkání rodáků. Slavnostního shromáždění v obřadní síni Měst NV se zúčastnilo 96 účastníků. Předseda Měst NV Petr Klapač ve svém projevu nastínil rozvoj a budování města od roku 1945 až po dnešek. Shromážděné pozdravil i předseda SPOZ Fr. Dvořák. Poté následoval Kulturní program žáků I. a II. ZŠ a účastníci se zapsali do pamětní knihy Měst NV a obdrželi pamětní list. Součástí setkání byla i návštěva školy na náměstí, kde je přivítala s. ředitelka D. Palečková, která je provedla školou jež se od dob současných padesátníků výrazně zmodernizovala. Celý program setkání byl zakončen přátelským posezením v MKD při sklence vína a dobrém jídle a při mnoha a mnoha diskusích o životních cestách jednotlivců. Na tomto úspěšném setkání mají největší zásluhu pracovníci SPOZ E. Šindlerové a Ivo Tulisovi.

 

Ustavující plenární zasedání

Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě uspořádal ve čtvrtek 26. června 1986 v MKD ustavující plenární zasedání Měst NV. Na programu byla volba mandátové a návrhové komise, zpráva mandátové komise, složení poslaneckého slibu, volba rady, komisí, správních komisí a jejich funkcionářů. Dále zpráva o výsledcích realizace závěrů XVI. sjezdu KSČ, o úkolech vyplývajících ze XVII. sjezdu KSČ a o návrhu volebního programu NF. Ustavujícího plenárního zasedání se zúčastnilo 320 obyvatel. V diskusi byly vzneseny připomínky k problematice města – hlavně k další výstavbě a rozšíření spotřebitelské obchodní sítě.

 

Výtvarná soutěž MŠ

Počátkem června bylo provedeno vyhodnocení celookresní výtvarné soutěže pro mateřské školy v Městské knihovně v Novém Městě na Moravě. Soutěž byla nazvána „Viděl jsem mír“ a účastnilo se jí 168 dětí. Jako nejlepší práce byly hodnoceny práce J. Svobodové, Z. Dvořáka, V. Štefáčkové z MŠ Žďárská, A. Jašková, J. Wolker, J. Jurman, z MŠ Monseova, M. Tošerová, A. Svobodová, R. Horká z MŠ Drobného, Š. Dostálová, J. Buchta, T. Mužátko z MŠ TVS; L. Havlíková, M. Suchá, z MŠ Olešná; H. Hamplová z MŠ Fryšava.

 

Soutěž čtenářů knihovny

K 15. červnu 1986 byla též uzavřena soutěž pro čtenáře 1. až 7. tříd ZŠ vyhlášená MěK v Novém Městě na Moravě. Soutěže se zúčastnilo celkem 268 čtenářů z Nového Města na Moravě, Řečice, Fryšavy, Zubří, Křídel, Radňovic, Radešínské Svratky, Jimramova, Petrovic, Pohledce a Slavkovic. Soutěž byla nazvána „Historie sjezdů KSČ“.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková