O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 185

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Občanské výbory města

 

Občanské výbory v Novém Městě na Moravě zvolené na veřejných shromážděních občanů:

Občanský výbor č. 1 – předseda ing. Jiří Loučka, místopředs. Bohumil Veselský, tajemník – Jana Žáková, členové – M. Jeřábková, J. Drdla, F. Kučera, M. Licková, J. Ondráček, J. Prášilová, M. Polnický, V. Holfeuer.

Občanský výbor č. 2 – předseda – Pavel Koutenský, místopředseda – Veronika Navrátilová, tajemník – Helena Fialová, členové – J. Kunc, Z. Kočík, ing. L. Havlíček, H. Bártíková, Z. Haller, V. Havlík.

Občanský výbor č. 3.: předseda – ing. Vratislav Dlohoš, místopředsed. Miloň Marek, tajemník – Květa Vašířová, členové – ing. P. Havlíček, I. Havránková, J. Prokop, M. Neumann, ing. J. Teplý, Z. Fiala, A. Hábová, M. Krbková, PhDr. E. Jašková.

Občanský výbor č. 4: Předseda – Vlasta Břečková, místopředseda – Václav Kučera, tajemník – Jana Tegzová, členové – L. Ambrožová, J. Hladíková, J. Švanda, F. Starý, O. Šebek, P. Kubík, J. Konařík, A. Zbořilová, M. Kopecký, F. Šusták, J. Kučera.

Občanský výbor č. 5: Předseda – Pavel Tulis, místopředseda – Viliam Banoczay, tajemník – ing. Bedřich Michálek, členové – J. Kafka, M. Janáček, J. Maté, R. Poláková, Z. Mašová, N. Ptáčková, J. Holická, M. Zítková, M. Svobodová, B. Škapová.

Občanský výbor č. 6: Předseda – Josef Fiala, místopředseda – Ivo Sommer, tajemník – Vlasta Soldánová, členové – A. Fiala, ing. M. Krejčí, M. Matějovičová, M. Štrof, J. Oppelt, V. Poučová, R. Brabcová.

Občanský výbor č. 7: Předseda – Stanislava Kvíčalová, místopředseda – Lubomír Jaroš, tajemník – RNDr. Jiří Forýtek, členové: M. Zábrš, M. Skalníková, H. Kinclová, E. Sláma, I. Fuksová, L. Harvánek, ing. J. Bednář, E. Zobač, ing. H. Hornyšová.

Občanský výbor č. 8: Předseda – Jaromír Buchta, místopředseda – Ladislav Svoboda, tajemník – Arnošt Kocián, členové – Z. Zábrš, M. Korbář, Z. Albrecht, J. Kabelková, Z. Fiala, A. Chocholáč, S. Marek, O. Sobotková.

Občanský výbor č. 9: Předseda – Jaroslav Lempera, místopředseda – Vladimír Polívka, tajemník – Miloslava Čechovská, členové – K. Koten, P. Bojanovský, F. Uhlíř, I. Chlubnová, V. Dudek, MUDr. I. Kratochvíl.

Občanský výbor č. 10: Předseda – Jaroslav Dudek, místopředseda – Josef Cícha, tajemník – Květoslava Dvořáková, členové – MUDr. P. Konečný, O. Pojezný, A. Janda, M. Hrnčíř, P. Kučera, D. Kotovicová, M. Šopfová, J. Mrázek, ing. I. Leberzeitová.

(Ustavené občanské výbory integrovaných obcí jsou uvedeny v rámci zápisu o místních částech).

 

Anesteziologická konference

Spolek lékařů J. E. Purkyně při OÚNZ v Novém Městě na Moravě uskutečnil po prvé v našem městě dne 5. června 1986 anesteziologickou konferenci. Setkání se uskutečnilo v prostorách hotelu SKI a z celé republiky se ho zúčastnilo na 150 účastníků. V rámci konference navštívili účastníci Horácké muzeum a HGVU, byli přijati předsedou Měst NV P. Klapačem. Účastníci se pochvalně vyslovili o kvalitní organizaci i programu celé konference.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková