O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 184

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tajemník – ing. Ivana Lieberzeitová, členové – ing. Jiří Loučka, ing. Jaromír Černý, Jaromír Buchta, ing. Vladimír Maštera, František Skalník, ing. František Brychta ml., ing. Josef Fiala, ing. Miroslav Mach.

Výbor lidové kontroly: předseda – JUDr. Ivana Císařová, místopředseda – František Šusták, tajemník – Alena Buchtová, členové – Jitka Kršková, ing. Jaromír Černý, Josef Bořil, ing. Jaroslav Čadek, ing. Edvard Stařík, RNDr. Karel Urban.

Správní komise péče o rodinu a děti: předseda – MUDr. Bohumil Filipenský, místopředseda – MUDr. Zdeněk Galuška, tajemník – Zdenka Bláhová, členové – Hana Matulková, Eliška Horváthová, Jana Dvořáková, Mária Prosecká, Marie Tesárková, Vlasta Nosková, Jaroslava Dostálová, Antonín Vašík, Bohumíra Marecová, Alena Svobodová, Anežka Polanská.

 

Rada Měst NV v Novém Městě na Moravě dne 10. září 1986 schválila návrh složení komisí R – Měst NV: Aktiv nápravné výchovy (předs. Antonín Fiala), JSBVO (předs. ing. Bohumír Nosek), IPCHO (předs. Milena Komárová), komise pro ukrytí (předs. ing. Jiří Maštera).

Rada Měst. NV na svém zasedání dne 10. září 1986 schválila rovněž složení komise SPOZ, jeho sekce a aktivy: Komise SPOZ: předseda – František Dvořák, místopředseda – Vlasta Břečková, členové – Eva Beneditková, Emílie Kotlářová. Schválila sekci pro sňatky, sekci pro vítání do života, sekci pro životní jubilea, sekci pro práci s mládeží, sekci pro důchodce, sekci pro sjezdy rodáků, sekci pro přednáškovou činnost, nástěnky a propagační činnost, smuteční řečníky, aktivy SPOZ na vesnicích, pomocné aktivy SPOZ v závodech.

 

Rozloučení s odstupujícími poslanci

Dne 12. června 1986 se v přísálí Městského kulturního domu uskutečnilo slavnostní rozloučení s odstupujícími poslanci Měst NV z minulého volebního období. Představitel města – předseda MěV KSČ František Dvořák a předseda Měst NV s. Petr Klapač ocenili práci poslanců u příležitosti jejich ukončení činnosti, poděkovali za jejich starostlivost na svěřených úsecích a odměnili je pamětní medailí města a pamětním listem. V závěru si oboustraně v neformální besedě vyměnili vzájemně názory na další zkvalitnění práce nových poslanců a k problematice města i integrovaných obcí.

 

Volby občanských výborů

Městský národní výbor v Novém Městě na Moravě uskutečnil dne 18. září 1986 veřejné shromáždění občanů k volbě občanských výborů, které se konalo ve vyzdobeném velkém sále městského kulturního domu. Na pořadu jednání bylo vyhodnocení činnosti občanských výborů za volební období 1981-1986, seznámení s úkoly po XVII. sjezdu KSČ a volebního programu NF 1986-1991, představení navrhovaných členů OV, volba občanských výborů. Po kulturním programu žáků I. a II. ZŠ byli přítomní v závěru seznámeni s výsledky voleb funkcionářů občanských výborů. Nedostatkem veřejného shromáždění byla poměrně malá účast občanů, což bylo předmětem kritiky jak ze strany městských orgánů, tak i ze strany okresních orgánů. Obdobná shromáždění se uskutečnila i ve všech místních částech.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková