O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 183

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rada Měst NV

Složení rady Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě: Předseda Měst NV – Petr Klapač; místopředseda Měst NV – Věra Buchtová, II. místopředseda Měst NV (neuvolněný) – František Dvořák; tajemník Měst NV – Jaromír Čejka.

Členové rady Měst NV: Vlasta Břečková, Pavel Kubík, ing. Richard Latislav, Tomáš Marek, ing. Ladislav Mička, ing. Bohumír Nosek, Jana Slezáková, Jaroslava Valíková, ing. Miroslav Zedník.

Předseda výboru lidové kontroly: JUDr. Ivana Císařová

 

Komise Měst NV

Složení komisí při Měst NV:

Plánovací: předseda – ing. Vladimír Novotný, místopředseda – Josef Bláha, tajemník – Emilie Prokopová, členové – Věra Buchtová, Alena Bláhová, Pavel Peňáz, Bohumil Bělohlávek, Miloslav Čech, ing. Miloslav Tomek.

Finanční: předseda – ing. František Havlíček, tajemník – Jiřina Bartalosová, členové – Jitka Kršková, František Šusták, Věra Žáková, Stanislava Kvíčalová, Miloš Messenský, Marie Srnská.

Bytové a MH: předseda – Pavel Kubík, místopředseda – František Krejčí, tajemník – Jiří obr, členové - Jaroslav Lempera, Stanislav Marek, Josef Drdla, Růžena Brabcová, Stanislav Pochop, Alena Obrová.

Obchodu a CR: předseda – Tomáš Marek, místopředseda – František Kučera, tajemník – Jana Petriláková, členové – Jaroslav Dudek, Božena Zemánková, Marie Skalníková, Anežka Pazderová, Marie Kirchnerová, ing. Jan Plhal.

Školství a kultury: předseda – Jarmila Prášilová, místopředseda – RNDr. Karel Urban, tajemník – Soňa Parolková, členové – Božena Zvěřinová, Marie Liedermannová, Božena Šedá, Alena Janíčková, Zdena Marková, Ivana Slámová, Helena Kinclová, Miloslava Čechovská, ing. Jan Hromádka.

Sociálních věcí a zdravotnictví: předseda – Vlasta Zábršová, místopředseda – Marie Nečasová, tajemník – Zdenka Bláhová, členové – Bohuš Pavlas, Ludmila Svobodová, Zdeněk Skalník, Marie Svobodová, Josef Vávra, Vladimír Peňáz.

Pro mládež a tělesnou výchovu: předseda – ing. Bedřich Michálek, místopředseda – Luboš Jaroš, tajemník – Marie Svobodová, členové – Vladimír Polívka, Jana Svěráková, Jan Oppelt, Jiří Bláha, ing. Josef Sládek, PHDr. Josef Chalupa.

Veřejného pořádku: předseda – Ottokar Šebek, tajemník – Ivan Jančík, členové – Jan Trödler, ing. Vratislav Dlohoš, Miluše Hlaváčková, Jaromír Drdla, JUDr. Ladislav Toman, Jiří Petr, Ivan Kutil.

Dopravy: předseda – Richard Latislav, místopředseda – Miloň Marek, tajemník – Jaroslava Ondráčková, členové – Jan Kotínský, Miroslav Žák, Karel Novotný, Jaromír Drdla, ing. Josef Mrázek, Rudolf Salomon, Jaroslav Dvořák, František Uhlíř.

Vodního, lesního hospodářství a zemědělství: předseda – ing. František Dvořák, místopředseda – ing. Hana Lacinová, tajemník – Eva Kučerová, členové – Jan Janů, ing. Zdeněk Tatíček, Libuše Bukáčková, ing. Jan Tománek, Jan Jelínek, ing. Ladislav Mička.

Výstavby: předseda – ing. Josef Bednář, místopředseda – Miroslav Frolda,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková