O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 182

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

novila následující pořadí: 1. Textil – oděvy (výloha ve vstupní hale obchodního střediska – aranžovala s. Roušarová), 2. Drogerie – kosmetika (na Sekaninově náměstí – trvale vzorná úprava výloh – aranžovala s. Řežábková ); 3. Potraviny (cukrárna na Sekaninově nám. aranžovala s. Kocmanová. Tato pořadí byla Měst NV v Novém Městě na Moravě odměněna.

Velice náročným úkolem v přípravě voleb 1986 byla výzdoba a předepsaná úprava volebních místností. Propagační oddělení MKD vytvořilo v mnoha i mimopracovních hodinách veškeré náležitosti pro výzdobu 18 volebních místností a současně garantovalo i důstojnou úpravu všech těchto místností. Tohoto úkolu se zhostilo se ctí, když provedlo 2 x předběžnou i konečnou úpravu těchto místností. K popularizaci voleb bylo užito rovněž i relací v místních rozhlasech a to jak přímo ve městě, tak v integrovaných obcích. Novoměstský zpravodaj již od prosince minulého roku uveřejňoval na svých stránkách pravidelné informace o přípravě, průběhu a posléze i výsledcích voleb doplněné fotodokumentačním materiálem.

Vlastní volby proběhly ve dnech 23. a 24. května 1986. Ve slavnostně vyzdobených a upravených volebních místnostech očekávali první voliče pionýři a svazáci, kteří kyticemi vítali občany u volebních uren. Vládla slavnostní nálada, ve většině objektů volebních místností probíhaly kulturní a hudební produkce složek ZUČ. V územně správním celku Nové Město na Moravě se z celkového počtu voličů 8.294 zúčastnilo hlasování v 18 volebních okrscích podle 102 volebních obvodů 8.277 voličů, což je 99,80 % z celkově zapsaných voličů ve volebních seznamech. První den voleb odvolilo ve městě 92,03 %, stoprocentní účast voličů v první den byla v místních částech Jiříkovice, Hlinné, Petrovice, Nová Ves, Radňovice, Maršovice, Pohledec a Zubří. Všichni kandidáti NF do všech zastupitelských sborů (SN – 1, SL – 1, ČNR – 1, Jm KNV – 1, ONV – 9, Měst NV – 102) byli zvoleni. Účast na volbách a vysoké procento odevzdaných hlasů pro poslance byly důsledkem dobré politicko-organizátorské práce celého národního výboru. Městská volební komise NF poděkovala písemně občanům města, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu voleb, především členům obvodních okrskových volebních komisí, členům občanských výborů v místních částech, pracovníkům OÚNZ (ředitelství i nemocnice), Uranového průmyslu, MKD, kina, studentům gymnázia, žákům I. a II. ZŠ a souborům ZUČ škol a kulturních zařízení.

 

Výsledky voleb

Konečné výsledky průběhu voleb v Novém Městě na Moravě:

Počet voličů celkem – 8.294

Počet vydaných hlasovacích lístků – 8.277

Nevolilo celkem – 17

Ve městě volilo celkem 99,8 % (z měst 1. v okrese).

Do městského národního výboru bylo zvoleno 102 poslanců.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková