O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 181

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

VO č. 2 – městské kino, VO č. 3 – Městský kulturní dům, VO č. 4 – OÚNZ (poliklinika); VO č. 5 – OÚNZ (nemocnice), VO č. 6 – Maršovice (budova OV); VO č. 7 – Pohledec – Kulturní dům; VO č. 8 – Zubří (budova OV); VO č. 9 Olešná – MŠ, VO č. 10 – Petrovice (budova OV); VO č. 11 – Nová Ves (kult. dům); VO č. 12 – Křídla (kult. dům); VO č. 13 – Hlinné (budova OV); VO č. 14 – Slavkovice (kult. dům); VO č. 15 – Radňovice (kult. dům); VO č. 16 – Jiříkovice (kult. dům); VO č. 17 – Vlachovice (kult. dům); VO č. 18 – Rokytno (budova OV). Pro zcela přesné a vyčerpávající informace o volbách 1986 pro všechny voliče byl v měsíci dubnu vydán t. zv. volební zpravodaj, jehož obsah zpracovala a do tisku připravila s přispěním městské volební komise redakční rada Novoměstského zpravodaje. Volební zpravodaj na osmi stranách textu seznamoval voliče podrobně a organizaci voleb do zastupitelských orgánů, obsahoval obecné znalosti o průběhu voleb, informoval o voličích v územně správním celku Nové Město na Moravě, vyšších orgánech, o volebních okrscích, místnostech, komisích atd. Současně vytvořilo propagační oddělení MKD na panel cti města čtyři panely s fotografiemi a stručným životopisem všech kandidátů na poslance do Měst NV. V téže době se voličům dostal do rukou i tištěný volební program Národní fronty na další volební období, který seznamoval voliče s plány v oblasti ekonomické, sociální, služeb a obchodu, ideově-výchovné činnosti, politicko-organizátorské činnosti, přehledy plánů v oblasti výstavby atd. Při přípravě voleb byla značná pozornost městských orgánů věnována zajištění veřejných předvolebních schůzí a předvolebních shromáždění ve městě a jeho závodech a organizacích. V době od 17. dubna do 14. května se v Novém Městě na Moravě v jeho místních částech uskutečnilo celkem 28 těchto schůzí s účastí 4.860 občanů, což představuje 60,7 % z celkového počtu voličů. Největší účasti byly zaznamenány v ZO KSČ č. 1, k. p. Chirana, v Nové Vsi, Rokytně, Maršovicích. Na všech schůzích byly projednány úkoly stranických organizací po XVII. sjezdu KSČ, zhodnocen VP NF 1981-1986, projednán návrh VP NF na 8 PLP a představeni kandidáti NF na poslance do všech zastupitelských sborů (účast kandidátů: SN – 1 x, SL – 1 x; ČNR – 2 x, KNV – 4 x; ONV – 21 x, Měst NV – 102 x). V diskusi bylo vzneseno celkem 12 připomínek, především k tvorbě životního prostředí a problematice služeb. Většina těchto připomínek byla řešena na úrovni místních orgánů. Na předvolebních schůzích bylo předneseno 207 diskusních příspěvků, z toho 100 k návrhu VP NF a 107 k místní problematice. Kladem byla řada vystoupení jednotlivců, zástupců pracovních kolektivů a organizací NF na podporu navrhovaných kandidátů (celkem 69). V průběhu předvolebních schůzí nedošlo v působnosti Měst NV Nové Město na Moravě ke změně kandidáta do Měst NV. Všechny předvolební schůze byly řádně připraveny, o čemž svědčí uvedená účast a aktivita občanů na těchto akcích.

U příležitosti voleb do zastupitelských orgánů a k 65. výročí založení KSČ vyhlásil Měst NV z podnětu MěV KSČ v Novém Městě na Moravě soutěž o nejlépe upravenou a obsahově k těmto výročím zaměřenou výlohu. Komise provedla zhodnocení stavu ke 14. květnu 1986 a po posouzení všech hledisek na názornou agitaci a estetiku sta-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková