O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 180

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Slavnostní večer k založení KSČ

Dne 14. května 1986 se uskutečnil ve slavnostně vyzdobeném velkém sále MKD Nové Město na Moravě slavnostní večer k 65. výročí založení KSČ a k završení příprav voleb do zastupitelských orgánů. Účastníci byli pozváni osobní tištěnou pozvánkou. Byli to zasloužilí členové Komunistické strany Československa, členové Lidových milicí, významní zasloužilí funkcionáři a vzorní pracovníci. Oslava byla zahájena Písní práce. Poté ing. J. Dlabač přivítal přítomné, seznámil s programem a předal slovo s. F. Dvořákovi, který přednesl slavnostní projev. Za OV KSČ vystoupil tajemník s. J. Matějka. V hlavní části slavnostního večera pak předal předseda Mě V KSČ s. F. Dvořák pamětní listy k 65. výročí založení KSČ zasloužilým funkcionářům a členům KSČ. Na závěr večera zazněla Internacionála. Po oficiálním programu k oslavě 65. výročí založení KSČ seznámil s. F. Dvořák a předseda MěV NF s. M Böhm přítomné s kandidáty na poslance do nejvyšších zastupitelských orgánů. Následoval kulturní program žáků I. a II. základní školy z Nového Města na Moravě.

 

Volby do zastupitelských orgánů 1986

Rada Měst NV v Novém Městě na Moravě schválila dne 5. února 1986 časový harmonogram úkolů Měst NV a MěV NF, vyplývající z organizačně-technického zabezpečení voleb do zastupitelských sborů po státní linii v okrese Žďár n/S. Harmonogram, obsahující zajištění jednotlivých úkolů s udáním termínů a odpovědnosti, byl projednán tentýž den v MěV KSČ a byly schváleny následující komise – městská volební komise NF (předseda F. Dvořák), sekretariát městské volební komise (předseda I. Jančík), městská politická komise MěV KSČ pro volby 1986 (předseda F. Dvořák) a komise MěV KSČ pro propagaci a koordinaci předvolební kampaně (předseda ing. J. Dlabač). V závěru loňského roku byly provedeny pohovory s poslanci měst NV volebního období 1981-1986 (celkem 60 poslanců kandidovalo do dalšího volebního období), vypracován návrh volebního programu NF, který byl projednán v MěV NF a MěV KSČ a odkonzultován příslušnými odbory ONV ve Žďáře n/S. Po dohodě s nadřízenými orgány byly počty poslanců pro nové volební období stanoveny na 102 (pro Nové Město na Moravě a 32 pro integrované obce) a jejich politicko-sociální skladba. Od 1. ledna 1986 byl v přízemí budovy Měst NV v Nové m Městě na Moravě zřízen městský volební sekretariát, zabezpečující praktické úkoly v přípravě voleb. V průběhu měsíce února byly zveřejněny seznamy volebních obvodů a vypracovány plány předvolební propagandy a agitace v působnosti měst NV a popularizace voleb v Novoměstském zpravodaji a městském rozhlasu. Plenární zasedání Měst NV dne 27. února 1986 schválilo volební obvody pro volby 1986. Seznamy volebních obvodů byly vyvěšeny v průběhu PZ v MKD a byly rovněž zveřejněny v budově Měst NV. Schválené volební obvody byly rozděleny do 18 volebních okrsků (5 pro město, 13 pro místní části) a navrženy příslušné volební místnosti ve kterých ve dnech 23. a 24. května 1986 se volby uskuteční. Návrh volebních okrsků a volebních místností: VO č. 1 – ředitelství UP-IV, 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková