O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 179

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

funkcionáři města, zástupci vyšších orgánů, zástupci složek NF a pozvaní hosté. Množství alegorických vozů potom přejíždělo přímo před tribunou bouřlivě pozdravováno všemi účastníky manifestace. Na úvod zahrála dechová hudba MKD Čs. státní hymnu. Po úvodní májové mírové básni Z. Mertlíkové z II.ZŠ v Novém Městě na Moravě přivítal účastníky manifestace předseda MěV KSČ s. Fr. Dvořák. Hlavní projev přednesl vedoucí tajemník OV KSČ ve Žďáře n/s. s. J. Matyáš. Poté předseda MěV NF s. M. Böhm přednesl přítomným text resoluce z novoměstské prvomájové manifestace. Oslavu ukončil opět s. F. Dvořák, který poděkoval za bohatou účast a současně pozval přítomné na další akce májových oslav. Manifestaci zakončila Internacionála, ani potom se však většina účastníků nerozešla, ale v slunečním dopoledni si vyslechla koncert spojených dechových hudeb. Odpoledne už od 13.00 hodin pak uspořádaly oddíly Tělovýchovné jednoty a místní členové Svazarmu sportovní odpoledne na hřištích TJ a Svazarmu. Zábavných i sportovně hranných soutěží se zúčastnilo 380 dětí, které za svoje úspěšné snažení i výsledky byly odměněny drobnými cenami a diplomy.

Oslava dne vítězství
Dne 7. května 1986 se v 19,00 hodin konala před městským kulturním domem v Novém Městě na Moravě oslava Dne vítězství. Po státních hymnách přednesl slavnostní projev předseda Mě V SČSP s. Antonín Sláma. Po krátkém kulturním programu a Internacionále se 390 účastníků oslavy odebralo na katolický hřbitov, kde byly k hrobům padlých rudoarmejců slavnostně položeny věnce.

Horácký hejkal 1986
III. ročník přehlídky souborů ZUČ interpretujících folk, country a trampské písně nazvané Horácký hejkal 1986 se uskutečnil dne 10. května ve velkém sále MKD v Novém Městě na Moravě. V programu, kterého se zúčastnilo 380 diváků vystoupili od 14 hodin až do pokročilé noční doby skupiny: Roháči z Lokte nad Ohří, Barel-Rock z Brna, Máci z Prahy, Hop Trop z Prahy, Kamelot z Brna. Ze sólistů pak vystoupil Jaroslav Samson Lenk z Prahy. Horácký hejkal se stává v této hudební oblasti postupně pojmem a zájem který o tuto přehlídku je přesahuje možnosti pořadatelů.

Výstava k 65. výročí založení KSČ
Výstava fotografií k 65. výročí založení Komunistické strany Československa byla slavnostně otevřena dne 14. května 1986 ve Vestibulu Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Na osmi výstavních panelech vystavovali členové fotokroužku ZUČ MKD fotografie zaměřené obsahově k rozvoji města i okolí pod vedením KSČ s vedoucí linií k rozvoji a k rozmachu průmyslu a moderní zemědělské velkovýroby. Výstavu zhlédlo 2.450 návštěvníků.

Výstava okresní amatérské tvorby
Současně s výstavou fotografií členů fotokroužku ZUČ MKD byla v přísálí MKD otevřena výstava okresní amatérské tvorby ( t. j. 14. května 1986). Na výstavních panelech se svými pracemi představili nejlepší amatérští výtvarníci okresu Žďár n/s. Tato výstava poutala trvalý zájem návštěvníků, kteří si v knize návštěvníků pochvalovali kvalitní výběr obrazů, ať již olejů či akvarelů anebo výběr grafických listů či kovových, keramických nebo dřevěných plastik. I této výstavy se zúčastnilo 2.450 obdivovatelů umění.

Rok: 
Přepsal/a: 
Zdeněk Pelikán