O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 178

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Studentská vědecká konference

uspořádalo dne 3. dubna 1986 Gymnázium nár. um. V. Makovského v Novém Městě na Moravě již IX. ročník studentské vědecké konference. Za početné účasti, převážně studentů školy, přednesli žáci školy – účastníci konference, před komisí své studijní vědecké práce ze čtyř vědních oblastí: 1. Matematika, chemie, fyzika 2. Biologie, zemědělství, ochrana životního prostředí 3. Teorie umění, pedagogika, psychologie 4. Historie, aktuální otázky budování socialismu, teorie a praxe SSM.

 

Veřejná stranická schůze

17. dubna 1986 se v MKD Nové Město na Moravě uskutečnila veřejná stranická schůze ZO KSČ č. 1 a č. 2, které se zúčastnilo 289 občanů. Na programu bylo hodnocení volebního programu Národní fronty za uplynulé období, seznámení s novým volebním programem pro období 8 PLP. Dále byli přítomní seznámeni s navrhovanými kandidáty na poslance do zastupitelských orgánů. V bohaté diskusi občané vznesli připomínky převážně k otázkám problematiky života města (výstavba, byty, životní prostředí).

 

Slavnostní večer k výročí naroz. V. I. Lenina

Slavnostní večer k 116. výročí narození V. I. Lenina se uskutečnil v sále kina v Novém Městě na Moravě v pondělí 21. dubna 1986 v 19,00 hodin. Oslava byla zahájena státními hymnami. Na úvod večera promluvil k účastníkům s. Ing. J. Dlabač, slavnostní projev přednesl předseda MěV KSČ s. F. Dvořák. Na závěr oslavy zazněla Internacionála a poté 150 účastníků oslavy shlédlo sovětský barevný středometrážní film nazvaný „Lenin a doba“.

 

Zahnízdění labutí

Při jihozápadním okraji rybníka „Kazmírák“ v Novém Městě na Moravě zahnízdil v dubnu 1986 pár labutě velké. Na novoměstských rybnících se labutě běžně při podzimním tahu zdržovaly. Zahnízdění tohoto ptáka přímo ve městě však bylo neobvyklou přírodní zajímavostí. Labuť velká hnízdí na velkých jezerech Evropy a Asie. Ve střední Evropě se však většinou jedná o polodivoké labutě, které se od divokých výrazně neliší. Jsou to statní ptáci, dosahující váhy 10 kg a rozpětí 2 m. Občané města byli upozorněni na to, že labuť velká je chráněná, že není dovoleno jí chytat, rušit, nebo zasahovat do jejího životního prostředí. Cena dospělého jedince labutě velké je stanovena na 6.000 Kčs.

 

Vatra vítězství

Dne 30. dubna 1986 se v prostoru městského koupaliště uskutečnilo v předvečer oslav 1. máje pálení „Vatry vítězství“. Této akce se v krásném a teplém večeru zúčastnilo 280 účastníků, převážně školní mládeže. Součástí oslavy byl kulturní program doplněný hudbou s možností občerstvení zajištěného péčí Měst NV.

 

 

Oslava 1. máje

Slavnostně vyzdobené město se probudilo do slunečného prvomájového rána. V 7 hodin tak, jako v minulých letech zazněl z tlampačů místního rozhlasu budíček formovaný do jásavých a svižných pochodových melodií. Děti, pionýři, studenti i dospělí občané města se shromáždili v 8 hodin před MKD, kde se formoval májový průvod. Poté 9. 386 účastníků průvodu prošlo tradiční trasu t. j. ulicí 9. května, po Gottwaldově ulici až na křižovatku ul. bří Křičků a Soškovu, kde se průvod otočil do protisměru a dorazil až na náměstí Dr. Sekaniny, kde se vypínala rozměrná májová tribuna, slavnostně vyzdobená. Účastníci zaplnili celou plochu náměstí, na tribunu vystoupili

Rok: 
Přepsal/a: 
Petra Gregorová