O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 177

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dojnic, kravín Jiříkovice – JZD Vzlet (ved. J. Srnský). Na závěr zasedání byl vyhlášen celookresní socialistický závazek na rok 1986 uzavřený na počet XVII. sjezdu KSČ a 65. výročí založení KSČ.

 

Mezinárodní den žen

Tak, jako v minulých letech i v tomto roce zaslali funkcionáři Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě vkusné tištěné blahopřání ženám k jejich svátku – Mezinárodnímu dnu žen. Dne 6. března 1986 se pak s ženami setkali při oslavě s kulturním programem, kde jim oficiálně poděkovali za jejich práci, výchovu mladé generace a činnost ve společenských organizacích Národní fronty.

 

Přehlídka ZUČ „Dělnické mládí“

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě uspořádal s OV SSM, OKS, OOR a OV SDR ve Žďáře n/S. ve svých prostorách okresní víceúčelovou přehlídku zájmů ZUČ dělnické a učňovské mládeže nazvanou Dělnické mládí. Přehlídka se konala v pondělí 10. března 1986 a byla součástí festivalu ZUČ na počest XVII. sjezdu KSČ, voleb do zastupitelských orgánů a dalších významných výročí roku – 65. výročí založení KSČ a Mezinárodního roku míru. Přehlídka zahrnovala slovesné formy, vystoupení instrumentálních skupin a orchestrů, pěveckých souborů a sólistů, tanec a taneční gymnastiku. Součástí přehlídky byla i výstavní činnost dělnické mládeže. Přehlídku navštívilo 286 diváků, převážně z řad mládeže.

 

Nejlepší sportovci města

V pondělí 24. března 1986 přijal předseda Měst NV s. Petr Klapač delegaci nejúspěšnějších sportovců roku 1985 Nového Města na Moravě, vedenou předsedou TJ Nové Město na Moravě s. Jiřím Bláhou. Vítěznému kolektivu lyžařů-běžců ve složení Jan Straník, Jan Baranyk a Luboš Buchta a nejúspěšnějšímu jednotlivci, členu lyžařského oddílu Martinu Nečasovi předal čestná uznání rady Měst NV a pamětní medaili města. Věcnými odměnami byli dále odměněni: Veronika Šustáčková (lyžování), Petra Nosková (biatlon), ing Věra Krepsová-Černochová (tenis), Luboš Buchta (lyžování), MS ing. Jiří Hruška (telegrafie); Josef Krška (košíková), Václav Staněk (orient. běh), Jiří Ťupa (odbíjená), Stanislav Michut (cyklistika) a kolektiv dorostenců kopané a volejbalu (trenéři Jiří Sobotka, Jiří Horák). V následující besedě byli zástupci městských stranických a státních orgánů seznámeni s úspěchy ve sportovní a tělovýchovné činnosti jednotlivých oddílů a odborů TJ, se současnými problémy v materiálně-technickém zajištění a projednali řadu námětů k výstavbě tělovýchovných zařízení v rámci plnění volebního programu NF.

 

Velitelé veřejných požárních sborů

V měsíci březnu 1986 byli uvedeni do funkcí a potvrzeni Městským národním výborem v Novém Městě na Moravě velitelé veřejných požárních sborů v Novém Městě a místních částech. Nové Město na Moravě – J. Kotinský, Maršovice – P. Ondráček, Rokytno – J. Sláma, Studnice – J. Konvalinka, Pohledec – Z. Jambor, Zubří – L. Juránek, Olešná – B. Totůšek, Křídla – J. Tatíček, Slavkovice – J. Fuksa, Nová Ves – K. Fuksa, Petroviče – J. Mrkos, Hlinné – J. Jakšič, Radňovice – J. Zajíček, Jiříkovice – J. Mrázek, Vlachovice – Z. Kubík.

Na počest voleb do zastupitelských orgánů a XVII. sjezdu KSČ

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie