O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 176

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

gátů. Jménem OV KSČ delegáty pozdravil s. J. Matyáš, který poukázal na skutečnost, že společnost stojí bezprostředně na prahu osmé pětiletky, před XVII. sjezdem KSČ a volbami do zastupitelských orgánů. Následovala zpráva mandátové, volební a návrhové komise. Přítomní delegáti zvolili jednomyslně nový městský výbor KSČ a KRK MěV KSČ. Předsedou MěV KSČ byl opětně zvolen s. F. Dvořák, předsedou KRK s. E. Sláma. Závěr jednání provedl s. F. Dvořák. Jednání městské konference KSČ bylo zakončeno Internacionálou.

 

VI. zimní sraz turistů ČSR

VI. zimního srazu turistů ČSR v Novém Městě na Moravě ve dnech 23. – 26. 1. 1986 se zúčastnilo 1.010 turistů z celé ČSR, hosté a delegace ze SSR a NDR. Účastníci srazu absolvovali zápočtové cesty a výlety do okolí města, navštívili Horácké muzeum, HGVU a n. p. Sport. Zúčastnili se lyžařských závodů o přeborníka VI. ZST ČSR a řady kulturních podniků. Ti nejotužilejší ztrávili tři noci v zimním táboře na Harusově kopce. Zúčastnili se též X. ročníku lyžařsko-turistické akce „Ve stopě Zlaté lyže“, slavnostního setkání účastníků srazu, besedy s ochranářskou tematikou a papučového bálu. O úspěch zimního srazu turistů se největším dílem zasloužili s. Jaromír Čejka, jako ředitel srazu a s. Ivo Tulis, jako sekretář.

 

Výstava k výročí založení Varšavské smlouvy

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě, odd. mimoškolního vzdělávání a Okresní kulturní středisko (odd. klubové a politické práce) Žďár n/S. uspořádaly v prostorách MKD v době od 17. února 1986 do konce března 1986 výstavu k 31. výročí založení Varšavské smlouvy. Výstavy se zúčastnilo celkem 686 návštěvníků, převážně školní mládež z Novoměstských škol. Výstava byla nazvána: Štít míru – stráž socialismu.

 

Večer k výročí Vítězného února

V pondělí dne 24. února 1986se uskutečnil v místním kině slavnostní večer k 38. výročí Vítězného února. Před zcela zaplněným sálem byla oslava v 19 hodin zahájena státní hymnou. Po úvodní básni studentky gymnázia přivítal přítomné s. ing J. Dlabač. Poté následoval slavnostní projev ředitele nemocnice s. MUDr. Kozára o významu Února pro současnost. Následoval barevný film o významu a výcviku Lidových milicí. Celý slavnostní večer byl zakončen Internacionálou.

 

Okresní zasedání k výročí Února

Městský kulturní dům v Novém Městě na Moravě byl dne 25. února 1986 odpoledne místem konání slavnostního zasedání stranických a státních orgánů ke 38. výročí Vítězného února. Po Písni práce vystoupili v kulturním programu žáci LŠU a studenti gymnázia. Slavnostní referát přednesl člen POV a tajemník OV KSČ s. J. Doubek a zdůraznil v něm odkaz tradic Února 1948. Součástí slavnostního zasedání bylo ocenění jednotlivců, kolektivů a příslušníků LM. Z novoměstských občanů byl pamětní medailí ke 40. výročí osvobození vyznamenán s. F. Skalník, čestné uznání OV KSČ obdrželi: PhMr J. Halva, P. Klapač, M. Korbář a ing. O. Šulc. Toto uznání bylo rovněž uděleno zlepšovateli J. Kincovi a BSP prodejny obuvi Nové Město na Moravě (ved. E. Pazderová); BSP chirurg. oddělení nemocnice N. Město (ved. doc. Dr. M. Mann), BSP ČSP n. p. Sport (ved. M. Licková); BSP Jm VaK (ved. Ř. Martinek) a BSP ošetřovatelů

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie