O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 175

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí

 

Novoročenky

Na prahu nového roku 1986 byly zaslány novoročenky představitelů Městského národního výboru, Městského výboru KSČ a dalších vedoucích pracovníků městských organizací a podniků. Novoročenky měly vesměs dobrou výtvarnou úroveň i kvalitní tisk a byly opět všeobecně přijaty kladně. Zasílání novoročních blahopřání vedoucími představiteli města se postupně stává tradicí.

 

Navštívenky funkcionářů

Po prvé v historii existence Měst NV v Novém Městě na Moravě byly v lednu tohoto roku natištěny pro funkcionáře (předseda, místopředseda, tajemník) jednotné navštívenky, které budou vhodné nejen pro reprezentaci, ale i pro pružnější styk při různých oficiálních jednáních.

 

Plesová sezóna

Plesová sezóna byla v tomto roce hodnocena z hlediska nadřízených orgánů i samotnými účastníky zábav jako velmi zdařilá. Všechny plesy se již tradičně konaly ve velkém sále Městského kulturního domu v Novém Městě na Moravě. Sezóna byla zahájena dne 11. ledna 1986 plesem pracujících (hudba K. Seiferta z Tišnova, předtančení studenti gymnázia nár. um. V. Makovského). V pátek 24. ledna 1986 se konal rybářský ples ZO ČRS v Novém Městě na Moravě (hudba SKP V. Meziříčí). V sobotu 1. února 1985 byl na pořadu ples ČSCH (Ševcovská muzika k. p. Skuteč – Botana), 7. února 1986 zdravotnický ples (hudba Studio K-10). V sobotu 8. února 1986 ples JZD Vzlet Nové Město na Moravě (hudba Slavkověnka). Lesácký ples se konal v pátek 14. února 1986 (hudba Studio K-10). V sobotu 15. února 1986 požárnický ples (hudba taneční orchestr Horoskop N. Město). V sobotu 22. února 1986 byl na pořadu ples k. p. Chirana (hudba – tan. skupina Opus 5 Valtice a Horoskop N. Město na Moravě). Pátek 28. února a sobota 1. března 1986 byly vyhrazeny studentskému plesu (tan. orchestr JKP V. Meziříčí). Plesovou sezónu tohoto roku zakončil Fialkový ples PS II. ZŠ v Novém Městě na Mor. v sobotu dne 22. března 1986 (hudba – skupina Kamzas a malá dechová hudba, předtančení studentů z Gymnázia a vystoupení skupiny Sagita ze Žďáru n/Sáz.). Všechny plesy se těšily zájmu občanů, převážně mládeže, a byly vesměs zcela vyprodány.

 

Městská konference KSČ

V pátek 3. ledna 1986 se konala v MKD Nové Město na Moravě městská konference KSČ. 136 delegátů zvolených na výročních a celozávodních členských schůzích bilancovalo dosažené výsledky, s kritickou náročností hodnotilo svoji činnost a vytyčilo nové úkoly městské organizace KSČ pro další období. Po Písni práce zahájil jednání ing. J. Dlabač, člen Mě V KSČ. Jménem delegátů přivítal delegaci okresního výboru KSČ, vedenou členem KV KSČ a vedoucím tajemníkem OV KSČ s. J. Matyášem. Po zahájení a uvítání hostů vystoupili se zdravicí pionýři novoměstských škol. Hlavní zprávu pak přednesl s. F. Dvořák, předseda Mě V KSČ. Zprávu revizní komise Mě V KSČ přednesl její předseda s. E. Sláma. V diskusi vystoupilo 16 dele-

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie