O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 174

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Socialistický závazek

 

Z vyhodnocení celoměstského socialistického závazku 1986 uzavřeného na počest XVII. Sjezdu KSČ a voleb do zastupitelských orgánů

 

ZÁVAZEK

PLNĚNÍ

PLNĚNÍ V %

Ekonomická část

 

Investiční část – akce „Z“

Vytvořená hodnota díla (v tis. Kčs)

při finančním nákladu ( v tis. Kčs)

Odpracováno celkem hodin

z toho mládeží

bezplatně

 

Neinvestiční část – akce „Z“

Vytvořená hodnota díla (v tis. Kčs)

při finančním nákladu (v tis. Kčs)

 

Odpracováno brig. hodin celkem

z toho mládeží

bezplatně

 

Vysázeno stromů a keřů – (ks)

Vysázeno lesních stromů (ks)

Upraveno zelených ploch (m2)

Nově založeno zelených ploch (m2)

 

Sběr odpadových surovin – celkem q

z toho železa

papíru

textilu

 

Sběr léčivých bylin (q)

odevzdáno sena (q)

kožek (q)

 

Z celkového počtu brigádnických hodin bylo odpracováno:

Na akcích voleb. programu NF

na pomoc zemědělství

na ostatních akcích

z toho: organizace NF

žáci škol a OU

ROH – závody

ostatní

 

 

3.923

2.745

145.000

16.000

115.000

 

 

2.500

800

 

267.000

53.000

196.000

 

2.000

15.000

70.000

5.000

 

6.500

3.500

2.700

300

 

5

60

320

 

 

 

186.500

52.800

172.700

309.596

22.876

24.000

79.528

 

 

3.996

3.185

151.130

20.185

118.627

 

 

2.668

889

 

280.870

55.125

205.500

 

2.000

38.760

72.500

5.000

 

7.328

3.813

2.829

274

 

5,8

60

350

 

 

 

192.400

57.532

182.068

321.052

29.638

25.672

81.370

 

 

102

116

104

126

103

 

 

107

107

 

105

104

105

 

100

258

103

100

 

113

109

105

91

 

116

100

109

 

 

 

103

108

105

103

129

106

102

 

Vyhodnocení plnění závazku bylo provedeno z podkladových materiálů zaslaných jednotlivými účastníky této soutěže. Funkcionáři Měst NV poděkovali všem zúčastněným organizacím i jednotlivcům za přístup k plnění jednotlivých částí závazků a vyjádřili naději, že i v příštím roce bude dosaženo stejně dobrých výsledků.

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie