O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 173

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

obřadů, postupně se daří proniknout i do těch oblastí, jako jsou občanské pohřby, které dlouho zůstávaly v oblasti města pouze výsadou církve. Na tomto měl výrazný podíl i MKD, který zajišťoval smuteční výzdobu pro tyto obřady. Nedílnou součástí práce SPOZ je každoročně uzavíraný závazek ve kterém se promítá nejen práce SPOZ v místě, ale také podíl sekcí, pomocných aktivů při OV, závodech a školách. Socialistický závazek má vysokou politickou a ekonomickou hodnotu a dobře napomáhá plnění socialistického závazku celého města. O celkové práci SPOZ nejlépe v uplynulém roce svědčila slova uznání desítek děkovných dopisů od občanů, závodů a institucí, veřejných poděkování v okresním i krajském tisku. Také uznání a ocenění, udělovaná při příležitosti Dne sborů vždy v květnu běžného roku. Největším problémem tohoto roku pro funkcionáře SPOZ vznikal u smutečních občanských řečníků, kde právě z tohoto důvodu se dařilo obtížně občanské pohřby zajišťovat. V souvislosti s uvedením provizorní smuteční síně do provozu bude tato situace v příštím roce ještě vážnější a bez pomoci nadřízených orgánů nemá SPOZ možnost tuto situaci zdárně řešit. Sbor pro občanské záležitosti při Měst NV v Novém Městě na Moravě v roce 1986 plně zajistil úkoly patřící do jeho kompetence a náplně, průběžně po celou dobu zvyšoval úroveň většiny organizovaných obřadů a to i při řešení problémů. Za celou touto prací stály desítky a stovky hodin nezištné práce členů a aktivistů, podíl škol a mnoha dalších obětavých lidí z města i jeho integrovaných částí.

V průběhu roku 1986 uskutečnil SPOZ následující akce s danými počty: Vítání dětí (počet uvítaných dětí – 236; individuální vítání – 10; počet obřadů – 28), sňatky (počet sňatků – 114); pohřby (počet občanských pohřbů od domu, na hřbitově, v MKD – 10; počet pohřbů s občanským řečníkem – 45; smuteční relace v místním rozhlase – 250); ve školách, včetně mateřských (rozloučení s MŠ – 6; vítání dětí do 1. tříd – 11; zakončení školního roku v ZŠ – 7; organizování MDD – 18; Dny zletilosti – 1; předávání občanských průkazů – 3; předávání výučních listů – 2; předávání maturitních vysvědčení – 1; slib Jisker – 2); gratulace (při věku 50, 60 let – 230 x; při věku 70, 75 let – 125 x; při věku 80, 85 let – 58 x; při věku 90, 95 let – 27 x); zlaté svatby (počet zlatých svateb – 17; diamantové – 1; stříbrné – 54); besedy (s důchodci – 18; ostatní – 15); přednášky (s mládeží – 8); různé (odchody do důchodu – 25; sraz rodáků – 1; přijetí nových občanů města – 2; přijetí osamělých žen – 1; přijetí sportovců – 1; návštěvy nemocných – 45; návštěvy v domovech důchodců – 2; předávání povolávacích rozkazů – 1; dopisy vojákům – 37).

Sbor pro občanské záležitosti při Městském národním výboru v Novém Městě na Moravě i v roce 1986 pracoval pod vedením předsedy s. Františka Dvořáka a tajemnice s. Evy Benediktové.

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie