O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 168

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Odbor MH, obchodu a cestovního ruchu: s. Jiří Obr

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví: s. Alena Albrechtová

Přednesený návrh byl jednomyslně schválen přítomnými poslanci a jmenovaní soudruzi a soudružky byli do funkcí vedoucích odborů potvrzeni.

Plenárnímu zasedání byly předloženy plány práce rady, pléna a VLK Měst NV na II. pololetí 1986 ke schválení a volební program Národní fronty na období 1986-1990 ve kterém jsou zakotveny rozpracované úkoly XVII. sjezdu KSČ na podmínky Nového Města na Moravě.

V další části plenárního zasedání proběhla diskuse ve které vystoupili: s. Straka (k. p. Chirana) – hovořil o podílu k. p. Chirana na plnění volebního programu Národní fronty za uplynulé období. Ing. Dlabač, (UD D. Rožínka) – zdůraznil podíl Uranových dolů n. p. na zlepšování životního prostředí města, hovořil o brigádnické činnosti pracovníků UD D. Rožínka na akcích „Z“ ve městě. Vyjádřil přesvědčení CZV KSČ a vedení podniku, že poslanci navržení z jejich řad budou odvádět dobrou práci ve prospěch celé společnosti. S. Bláha (předseda TJ), zhodnotil podíl Tělovýchovné jednoty na akcích „Z“ v Novém Městě na Moravě a plnění volebního programu Národní fronty v uplynulém období. Jménem výboru TJ a všech novoměstských sportovců popřál všem poslancům ke zvolení do funkcí. MUDr Albrecht (místopřed. Mě V SSM) – pozdravil jménem svazáků jednání a seznámil přítomné s činností SSM v Novém Městě na Moravě. S. Messenský (MěV SPO) – poblahopřál jménem MěV SPO všem poslancům ke zvolení do funkcí. Hovořil o spolupráci SPO a Měst NV a dobrých výsledcích této spolupráce. Ing Klas, CSc. (zást. ONV) – poděkoval odstupujícím poslancům, popřál novým hodně zdraví a vůle do jejich nelehké práce a seznámil plenární zasedání s úkoly ze strany Okresního národního výbor pro nové volební období.

s. František Dvořák – předseda MěV KSČ v závěru plenárního zasedání hovořil o ukončení velké volební kampaně jejímž vrcholem bylo ustavující plenární zasedání Městského národního výboru. Zmínil se o stávajících problémech města, o náročných úkolech které musí Měst NV společně se stranickými orgány a za spoluúčasti všech občanů města řešit. Popřál všem nově zvoleným poslancům, funkcionářům hodně sil a elánu k realizaci vytyčených úkolů v novém volebním období. Na závěr předseda Měst NV s. Petr Klapač poděkoval všem za účast na Plenárním ustavujícím zasedání a jednání ukončil.

 

4. Plenární zasedání

 

4. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 28. srpna 1986 v Městském kulturním domě za účasti 92 poslanců Měst NV, 9 poslanců ONV, 1 poslance KNV, 138 občanů a 45 hostů. Plenární zasedání zahájila a řídila místopředsedkyně Měst NV s. Věra Buchtová. Za Okresní národní

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie