O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

 • Přepis novoměstské kroniky

  Vážení návštěvníci děkujeme,
  za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 161

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

 1. Úvod

 

Rok 1986 byl nesporně rokem mimořádně významným. Organizace spojených národů vyhlásila tento rok Mezinárodním rokem míru. Z hlediska mezinárodní politiky se sešlo několik sjezdů komunistických a dělnických stran socialistických zemí, všechny navíc zahájily plnění nových pětiletých plánů o jejichž koordinaci jednal výkonný výbor Rady vzájemné hospodářské pomoci. V Sovětském svazu se konal XXVII. sjezd KSSS. V naší republice proběhly městské, okresní a krajské konference strany, jako příprava na XVII. sjezd Komunistické strany Československa v měsíci březnu. V květnu bylo oslaveno 65. výročí založení Komunistické strany Československa. Nejvýznamnější událostí roku byly ve dnech 23. a 24. května volby do zastupitelských orgánů všech stupňů na další pětileté období.

I naše město vstoupilo do úvodu 8. pětiletky. O dobrých předpokladech k úspěšnému nástupu do nového volebního období svědčí dosažené výsledky za uplynulé období. V tomto roce byl rovněž připraven návrh volebního programu pro příští období. Vycházel z rozboru výsledků dosažených v 7. pětiletce, z dlouhodobého programu hospodářské politiky okresu, z návrhů předložených občanskými výbory, složkami Národní fronty, podniky a organizacemi působícími ve správním obvodu města. V kronikářském zápisu letošního roku se odrážejí nejvýznamnější události, práce a činnosti našeho města.

 

Kronikářský zápis má tyto části:

 

 1. Úvod

 2. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

 3. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, hodnocení celoměstského socialistického závazku

 4. Činnost na úseku kulturním, školství, organizace Národní fronty

 5. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 6. Obyvatelstvo

 7. Požární zásahy

 8. Výstavba města

 9. Místní části

 10. Počasí

 

Nedílnou součástí kronikářského zápisu jsou stejně, jako v minulých letech, přílohy:

 

 1. Tiskoviny značené v kronikářském zápisu příslušným číslem pořadového listu v červeném bodu ().

 2. Fotodokumentace značená v kronikářském zápisu příslušným číslem v modrém bodu ().

V obou případech je číslo listu doplněno pořadovým číslem tiskoviny, nebo fotografie.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie