O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

čanů v průběhu roku a nastíněny úkoly pro rok 1986.

 

Vlachovice

Stěžejní prací členů občanského výboru ve Vlachovicích se v roce 1985 stala oprava kulturního domu, zařazená do akce „Z. Občané se brigádnickými hodinami podíleli na opravě KD i přes materiálové potíže. Dokončení opravy je plánováno na příští rok. V měsíci únoru proběhly tradiční párkové závody dětí a mládeže při kterých všichni účastníci dostali nejen tradiční pochoutky, ale i drobný dárek. 26. ledna 1985 zajistili členové občanského výboru občerstvení pro účastníky lyžařsko-turistické akce „Ve stopě Zlaté lyže jejíž trasa procházela Vlachovicemi. Oslava MDŽ byla spojena s karnevalem dětí v budově KD. Děti a pionýři připravili ženám hezký program sestavený z básniček a písní. Při jarních směnách Národní fronty byla upravena veřejná prostranství obce, obnoven nátěr na zastávce ČSAD, proveden úklid komunikacích od zimního posypu. Rovněž podzimní směny NF proběhly ve znamení úklidu obce a brigádnické výpomoci zemědělcům při sklizni brambor. Ke všem významným politickým událostem roku byla provedená výzdoba státními vlajkami, třepetalkami a hesly. Ke 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se v budově KD uskutečnila oslava s kulturním programem dětí a mládeže. Místní knihovna stejně jako loni i v tomto roce nepracovala, z důvodu rekonstrukce budovy. Protože se stav v obci stále z hlediska umístění knihovny nelepší a není náhradní místnost k umístění knihovny, je jednáno o jejím dočasném zrušení. Dobrou činnost vykazuje aktiv SPOZ, který se převážně v obci zabývá přáním starším občanům u příležitosti jejich životních jubilejí. Tyto akce mají dobrou tradici.

 

Zubří

Činnost občanského výboru v Zubří se v roce 1985 řídila plánem práce v návaznosti na úkoly minulého období. Zvláštní důraz v tomto roce byl kladen na závazkové hnutí a brigádnickou činnost na počest 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. 3. února 1985 se uskutečnila beseda s důchodci, kterou pro občany obce uspořádal občanský výbor, SPOZ a ČSČK. Starší občané zavzpomínali na těžká léta prožitá v kapitalismu a na řadě konkrétních příkladů poukázala na obrovské výhody a možnosti socialistické společnosti. Beseda proběhla za velkého zájmu občanů, potěšitelná pak byla účast mládeže na této akci. 8. února se uskutečnily tradiční párkové závody dětí a mládeže za velké účasti. Děti byly odměněny párkem s rohlíkem, vítězové obdrželi diplomy a drobné dárky. Veřejná schůze ZO KSČ a OV se konala 21. března 1985. Byly na ní organizačně dořešeny organizační otázky jarních směn NF, příprava oslav 40. výročí osvobození a záležitosti týkající se další výstavby obce. Jarních směn Národní fronty se zúčastnila takřka celá obec díky propagaci pracovníků OV a ZŠ včetně dětí vyšších ročníků. Občané se zabývali úpravou veřejných prostranství, ozeleněním ploch, úpravám komunikací. Zvláštní pozornost byla věnována další úpravě hřiště a odstavné plochy. 28. dub

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová