O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 152

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

počet čtenářů je 82, tj. 27 % počtu obyvatelstva. Knihovník v průběhu roku uspořádal 11 besed a 6 výstavek z produkce nových knih.

Rokytno Hlavním úkolem obce v roce 1985 podle volebního programu Národní fronty se stala akce “Z“ – budování vodovodu. Občanský výbor projednal na své schůzi dne 22. ledna všechny úkoly spojené s touto akcí a jednomyslnou volbou postavil do čela této akce stavbyvedoucího s. B. Nečase. Občané obce v průběhu roku dle požadavků na této akci brigádnicky pracovali. Dokončení vodovodu je plánováno na příští rok. 3. března 1985 se konaly v obci tradiční párkové závody dětí a mládeže. Na tuto akci bylo dotacemi určeno 1,500 Kčs (OV – 400,-; OB – 300,-; SPO – 400,-; SSM – 300,-; DV Jednota 100,-). Z finanční částky bylo čerpáno na start. čísla, diplomy, občerstvení. Závodů se zúčastnilo celkem 62 závodníků. V jarních měsících byla ve všech studních obce zjištěna rozborem vzorků závadná voda. Rozborem půdy bylo v katastru obce zjištěno bramborové háďátko. K májovým dnům, hlavně pak ke 40. výročí osvobození naší vlasti byla v obci provedena slavnostní výzdoba. Na zasedání městských orgánů v Novém Městě na Moravě byla udělena občanům Rokytna čestná uznání s. J. Slámovi a s. B. Nečasovi. Pamětní medaile ke 40. výročí osvobození byla udělena s. J. Zelenému. Dobré výsledky v tomto roce vykazovala spotřebitelská rada – s. Plocková a s. Judová. S. Janebová se zúčastňovala v rámci SR pouze kontrol v restauraci a z hlediska časového vytížení a pozdního dojíždění z práce požádala o uvolnění z této funkce. Základní organizace oslavila 80. výročí založení SPO v obci. Místní požárníci provedli po slavnostní schůzi ukázku námětového cvičení a ve večerních hodinách proběhla taneční zábava. K tomuto výročí členové ZO SPO brigádnicky opravili budovu požárníků (nátěry oken, oplechování střechy a garážových dveří). Při jednorázové akci sběru odpadových surovin bylo 11. září sebráno 814 kg starého papíru a 96 kg starého textilu. 21. listopadu se konala veřejná členská schůze ZO KSČ na které bylo zhodnoceno plnění úkolů letošního roku a seznámení s akcemi na příští rok.

Slavkovice Plán práce občanského výboru ve Slavkovicích se řídil i v roce 1985 činnostmi obsaženými ve volebním programu Národní fronty. Hlavním úkolem roku se stala dostavba budovy pohostinství v obci. Ale ani další úkoly nebyly jednoduché: generální rekonstrukce vodovodu (dolní konec obce), oprava prameniště vodovodu horního konce obce, oprava místních komunikací, nátěr plotu u ZŠ, úprava okolí ZŠ, nátěr oken kulturního domu a úprava bytu v KD, oprava Jednoty, pomoc zemědělství při sklizňových pracích, úklid veřejného prostranství a předzahrádek, zajištění přírodního zimního stadiónu. Pro splnění těchto akcí byl vypracován harmonogram

Rok: 
Přepsal/a: 
Tomáš Petr