O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 151

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mínech a to 13. a 14. dubna 1985, kdy navíc byl proveden v Kulturním domě generální úklid. V jarních měsících bylo v katastru obce rozborem zemědělské půdy zjištěno bramborové háďátko. Toto onemocnění kořenů brambor bylo zjištěno i v dalších katastrech Horácka. 15. března se uskutečnila veřejná schůze ZO KSČ a OV spojená s úkoly zabezpečení social. závazku a oslav 40. výročí osvobození. K májovým oslavám byla provedena tradiční výzdoba obce a příjezdových komunikací. V místním rozhlase provedli žáci ZŠ, za řízení s. řed. Drdly dvě rozhlasová pásma k 9. květnu. V brigádnické činnosti se občané zapojili jak do pomoci při žňových pracích, tak i v podzimních pracích. 12. září byla v obci ustavena Osvětová beseda. Na ustavující schůzi promluvila s A. Albrechotvá, ved. odboru ŠKSZU Měst NV o poslání a funkci OB. Do funkce předsedy Osvětové besedy pak byla jednomyslně zvolena s. Librová. 6. listopadu se uskutečnila oslava k výročí VŘSR. Hlavní projev přednesl ředitel ZŠ s. Drdla, kulturní program zajistili žáci ZŠ a MŠ. s. Librová zastává rovněž funkci knihovnice obce. Počet výpůjček v tomto roce dosáhl 1283, počet čtenářů je 59 což je 12,8 % počtu obyvatel. K novým knihám byly provedeny 4 besedy. Knihovna má samostatné umístění. Akumulační kamna až do konce roku nebyla zapojena i přes urgence OSP Žďár n/Sázavou.

 

Radňovice

V loňském roce byly uskutečněny hlavní akce volebního programu Národní fronty t. j. bylo provedeno asfaltování místních komunikací, vybudovány chodníky včetně obrubníků. V tomto roce se brigádnická činnost občanů, podpořená hodnotnými socialistickými závazky uzavřenými na počest 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou zaměřila na budování hřiště pro mateřskou školu s houpačkami a prolézačkami. V průběhu roku byly tyto úkoly splněny. ZO KSČ společně s funkcionáři OV na veřejných schůzích seznamovali občany s postupem prací i s otázkami řešení problémů materiálového charakteru. Na jarních směnách Národní fronty odpracovali občané celkem 386 hodin. Tradičně proběhly ve znamení úklidu obce i jejího okolí včetně příjezdových komunikací. Občané se též zapojili do pomoci zemědělství formou brigádnické činnosti při žňových pracích i při podzimních pracích. Celkově odpracovali pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě 626 brigádnických hodiny. Ke všemu ideově politickým událostem roku byla provedena slavnostní výzdoba obce státními vlajkami, třepetalkami, transparenty a panely. Rovněž i vývěsní skříňky organizací Národní fronty měly z hlediska aktuálnosti i estetiky dobrou úroveň pro celý rok. Činnost Osvětové besedy se částečně zlepšila a do budoucna je předpoklad ještě dalšího zkvalitnění práce. Vedoucím místní knihovny v Radňovicích je s. Bukáček. Pro dobré výsledky byla knihovna doporučena nadřízeným orgánem k získání čestného uznání KNV v soutěži. Budujeme vzornou lidovou knihovnu. V soutěži aktivity získala knihovna Čestné uznání ONV a OVOS. Počet výpůjček je 3.081,

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová