O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 150

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

besedy. Počet výpůjček byl 1.674, t. j. o 353 více než v minulém roce. Počet čtenářů knihovny je 43, t. j. 15,1 % celkového počtu obyvatel obce.

 

Petrovice

Činnost práce občanského výboru v Petrovicích se i v tomto roce řídila podle plánu, který byl v průběhu roku pružně upravován podle vzniklých situací. V úvodu roku se občané obce sešli na veřejné schůzi ZO KSČ a OV na které byly uzavřeny hodnotné závazky zaměřené k oslavě 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Po schůzi proběhla oslava Únorového vítězství pracujícího lidu, na které vystoupili s recitačním pásmem pionýři základní organizace. Jarních směn Národní fronty se zúčastnila většina obce a prováděné práce byly zaměřeny na opravu hráze u Horního rybníka. 20. dubna 1985 bylo na této akci odpracováno celkem 140 brigádnických hodin. Byla upravena veřejná prostranství, komunikace procházející obcí a individuální úklid okolí bydlišť obyvatel obce. K májovým oslavám byla obec slavnostně vyzdobena státními vlajkami, třepetalkami a transparenty. V místním rozhlase se uskutečnila dvě pásma s tematikou ke 40. výročí osvobození. Pro JZD Vzlet Nové Město na Moravě odpracovali občané obce celkem 320 hodin na brigádnické výpomoci při žňových pracích a dalších 463 hodin při podzimních zemědělských pracích. V listopadu se uskutečnila veřejná schůze ZO KSČ a OV, na které byly zhodnoceny výsledky socialistického závazku a plnění VP NF. Po schůzi proběhla krátká vzpomínka k oslavě výročí VŘSR. s. Mrkvičková ve funkci knihovnice obce uskutečnila v průběhu roku 3 besedy na politická témata a instalovala 6 výstavek z nových knižních titulů. Počet výpůjček v tomto roce dosáhl čísla 1326, t. j. o 193 více než v minulém roce. Počet čtenářů je 72, t. j. 27,5 % počtu obyvatel obce.

 

Pohledec

Na veřejné schůzi občanského výboru v únoru 1985 byl zpřesněn socialistický závazek obce, zaměřený k nejvýznamnějšímu výročí roku – 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Současně byly určeny závazné termíny jarních směn Národní fronty s určením základních okruhů prací při těchto směnách. Po schůzi následovala oslava 25. února – vítězství čs. pracujícího lidu. K Mezinárodnímu dnu žen byla již tradičně provedena oslava s kulturním programem dětí ze základní a mateřské školy. Akci předcházelo pozvání všech žen obce prostřednictvím dětí ZŠ a místního rozhlasu. 30. března 1985 proběhly v obci jarní směny NF zaměřené na úklid veřejných prostranství, ozelenění ploch, výsadbě zeleně, úklidu komunikací po zimním posypu. Občané rovněž uklidili okolí svých bydlišť. Potěšitelná byla účast mládeže, hlavně pak mladých požárníků a členů tělovýchovné jednoty. Dokončení některých prací z prvního termínu směn bylo provedeno v dalších ter-

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková