O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

revných diapozitivů. Uvedených akcí se zúčastnilo 268 občanů. Na uspořádané výstavě sýrových etiket ze 45 zemí světa v počtu 2.500 vystavených kusů bylo zaznamenáno 170 návštěvníků.

I v roce 1983 probíhal nadále kurz hudební výchovy dětí. Hudební výchovu vyučuje s. Lorenc z Nového Města. Kurs navštěvovalo 8 dětí. Bylo uspořádáno 11 akcí kulturně společenského charakteru např. sousedský ples, maškarní dětský karneval, ostatková maškara, hodová zábava a další taneční zábavy. Byly také uspořádány vzpomínkové oslavy politických výročí. Účast na těchto akcích činila 1.511 občanů.

Akce sportovního charakteru byly uspořádány tři – lyžařské závody které pořádala OB ve spolupráci se ZO SSM, v měsíci květnu pěší dálkový pochod po turistické značce na trase Křídla – Pernštejn, kterého se zúčastnilo 55 účastníků. Na rok 1984 byl připravován již 4. ročník tohoto pochodu.

Stálá pozornost je věnována názorné agitaci v obci ve 4 vývěsních skříňkách. Skříňky jsou pravidelně a aktuálně doplňovány.

Místní Osvětová beseda má svůj podíl na tom, že ve vesnici jsou udržovány tradiční zvyky, jako ostatky a hody s hodnotným programem. Spolupráce OB se složkami NF je na dobré úrovni. Rovněž tak je na dobré úrovni součinnost s občanským výborem, ZO KSČ, místní lidovou knihovnou a pomocným aktivem SPOZ.

Osvětová beseda má ke své činnost kulturní dům, společenskou místnost a kancelář společnou s občanským výborem.

2. června se snesla nad vesnicí velká bouře s prudkým deštěm, který způsobil velkou povodeň zejména pak u mlýna a značně rozvodnil potok k Branišovu. Branišovský mlýn byl zatopen.

Rok 1983 se po jaru vyznačoval velkým suchem, což mělo vliv na nedostatek vody v místním vodovodu. Úsporné opatření bylo zavedeno i v dalších místech okresu. Na zimu se zásoby vody částečně zlepšily, takže při úsporných opatřeních byly dostačující.

19. února se dožila 90 let nejstarší občanka vesnice Balabánová Josefa z č. p. 20. Jmenovaná je rozená Dudková z Dlouhého a do Křídel se provdala v roce 1921. Celý život pracovala v zemědělství a ve svých 90 letech je velmi čilá.

12. června se dožila 70 let Antonie Skalníková roz. Fialová z č. 40. Od mládí pracovala v zemědělství, nejdříve jako služebná, pak jako důchodkyně a po založení JZD jehož byla dlouholetou členskou představenstva pracovala v rostlinné i živočišné výrobě. K životnímu jubileu jí bylo blahopřáno i čs. rozhlasem.

2. prosince se dožil 80 let zdejší rodák Antonín Lankaš z č. 62. Byl vyučen tesařem a řemeslu se věnoval převážnou část svého života. Svou řemeslnickou prací se podílel na mnoha akcích budovaných ve vesnici. Jde zejména o kulturní dům, hostinec, autobusovou čekárnu a prodejnu Jednoty. U příležitosti jeho živ. jubilea mu bylo blahopřáno i čs. rozhlasem.

 

Maršovice

V Maršovicích se prováděly v r . 1983 práce dokončovacího charakter-

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie