O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

čanů byla tato beseda s promítáním uskutečněna rovněž při oslavě 40. výročí osvobození naší vlasti. Při jarních směnách Národní fronty bylo občany obce odpracováno 230 brigádnických hodin, převážně na zvelebení a úpravě obce. Při „zakrývání potoku“ bylo položeno 100 m rour o průměru 30 i přes to, že funkcionáři občanského výboru společně s Měst NV v Novém Městě na Moravě řešili složitou situaci dovozu rour z Pardubic. Ke všem ideově politickým oslavám roku byla obec slavnostně vyzdobena vlajkoslávou, třepetalkami, panely a transparenty. Občané se rovněž v hojné míře zúčastnili pomoci při žnových pracech v JZD Vzlet Nové Město na Moravě a našemu zemědělství rovněž pomohli v podzimních měsících při sklizni brambor. Z organizací Národní fronty byl velmi doře hodnocen požárnický ples ZO SPO a odpoledne pro důchodce organizované aktivem SPOZ. Tradičně dobré výsledky v obci dosahuje místní knihovna pod vedením s. Vališe. Počet výpůjček knih byl v letošním roce 970. Počet čtenářů je 39, tj. 19,4 % z počtu obyvatel. s. Vališ v průběhu roku provedl 3 besedy a vytvořil 6 výstavek k různým výročím roku i k propagaci dobré knihy. I když práce knihovny je velmi kvalitní, projevuje se zde využití služeb knihoven mimo obec (dojíždění obyvatel do škol a zaměstnání). Místní knihovna získala za svou práci v tomto roce v soutěži aktivity Čestné uznání ONV a OVOS.

 

Křídla

V roce 1985 bylo v Křídlech uspořádáno převážně zásluhou Osvětové besedy 8 přednášek a besed se zaměřením na národně osvobozenecké hnutí našeho lidu před 40 lety. Mimo to se uskutečnily přednášky na politická, zdravotní témata i na téma dopravní bezpečnosti. Občanský výbor v plánu na tento rok počítal s širokým aktivním zapojením všech občanů do brigádnické a závazkové činnosti směřující převážně ke zvelebení obce, hlavně pak na akci „Z“ - budování vodovodu. Na této akci bylo občany odpracováno celkem 1.601 brigádnických hodin. V rámci Jarních směn Národní fronty byl v dolní části obce vybudován chodník, záhony podél chodníku a bylo vysázeno 150 ks floxů. Občanský výbor rovněž řešil situaci v mateřské škole s tím, že provoz i v tomto roce bude zajištěn. Devět dětí bylo převáženo autobusem z Nové Vsi – částka byla částečně hrazena z prostředků JZD Nové Město na Moravě. Základní škola byla rovněž v provozu. Stejně jako v minulém roce sloužila dětem z Křídel a Branišova. Výjimečně dobře byla občany navštívena dne 20. února 1985 přednáška Dr. Jaroše o škodlivosti kouření a alkoholu. Zdařilý byl tradiční dětský karneval 3. března 1985, kterého se zúčastnily všechny děti z obce. V rámci 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou byl zorganizován občanským výborem a složkami 9. května 1985 lampionový průvod, při kterém byl k pomníku padlých položen věnec. Slavnostní projev s. uč. Konvalinkové a kulturní vystoupení žáků základní školy zakončily tuto úspěšnou oslavu významného výročí. Slavnostní výzdoba obce se již dávno stala při slavnostních příležitostech samozřejmostí a patří v rámci integrovaných obcí k nejlepším. Velký zájem občanů také vzbudila výstava z kurzu paličkování a malování kraslic žáků mateřské školy. Dne

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková