O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tových družstevních domů, ve kterých bylo získáno celkem 24 bytů. Dalších 18 bytů bylo postaveno na ulici Radnické. Celkem bylo v letech 1981-1985 předáno do užívání 808 podnikových a družstevních bytů. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že rozvoj bytové výstavby probíhal v uplynulé pětiletce úspěšně, neboť celkový počet bytů byl vyšší než v šesté pětiletce. Na úseku investičních akcí „Z“ byla v uplynulém roce provedena hrubá stavba prodejny Domácích potřeb a provedena montáž ústředního topení, které umožňovalo plynulý postup prací v zimním období. Na stavbu je zpracován harmonogram postupu stavebních prací, který předpokládá ukončení stavebních prací a předání objektu v listopadu příštího roku. V průběhu výstavby došlo k dílčím změnám v projektové dokumentaci, které mají vliv na zvýšení rozpočtového nákladu stavby. Vzhledem k tomu bude nutno zpracovat dodatek k projektové dokumentaci. Předání tohoto objektu před termínem by umožnilo urychlení postupu na rekonstrukci Gottwaldovy ulice. V minulém roce rovněž urychleně pokračovala dostavba budovy OPP – radiotelevizní služby na Drobného ulici. V jarních měsících bylo s touto stavbou započato, předpokládané dokončení je plánováno na příští rok v hodnotě díla 1.086 mil. Kčs. V roce 1985 byla rovněž zahájena výstavba Domu služeb na ulici Budovatelů (OPS Žďár n./S.), jako účel. investiční výstavba. Ukončení stavby je plánováno na příští rok v rozpočtových nákladech 1.995 tis. Kčs. V tomto roce byly rovněž stavebně dokončeny garáže Technických služeb v Novém Městě na Moravě v hodnotě díla 1.254 tis. Kčs. V prostoru místní nemocnice dokončil OÚNZ rehabilitační středisko v hodnotě díla 1.996 mil. Kčs. Tamtéž byla v tomto roce zahájena stavba velké skladovací haly jejíž hodnota činí 1.800 tis. Kč. Na Soškově ulici byla rekonstruována a opravena budova staré Slonkovy pily a Jednota V. Meziříčí v ní otevřela prodejnu stavebnin, kterou uvítali všichni občané města. V integrovaných obcích byla dokončena stavba požární zbrojnice v Pohledci v hodnotě díla 240 tis. Kčs a zastávka ČSAD v Radňovicích v hodnotě díla 30. 000 Kčs.

IX. Místní části

Hlinné Průběh roku 1985 byl v Hlinném poznamenán z hlediska celospolečenské aktivity významnými ideově-společenskými událostmi, nejvíce ovšem 40. výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. K tomuto výročí uzavřeli občané celou řadu socialistických závazků pod patronací občanského výboru i jednotlivých složek Národní fronty. Na veřejné schůzi místní organizace Komunistické strany Československa a občanského výboru, která se konala dne 15. března 1985 v zasedací místnosti OV byly přijaty za velké účasti občanů závazky k jarním směnám Národní fronty, slavným květnovým dnům a brigádám

Rok: 
Přepsal/a: 
Anna Kuběnová