O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě odpracovali v rámci brigádnické činnosti na akcích při zvelebování životního prostředí, akcích,,Z"a při výstavbě objektů obecné vybavenosti 764 hodin. Při údržbě požární techniky, technických prostředků, stavebního zařízení a vodních zdrojů 1.174 hodin. Vytvořená hodnota díla při směnách vyhlášených v jarních měsících činila 4.712,50 Kčs. Na těchto směnách se podílelo 56 členů a 12 mladých požárníků. Při pomoci v zemědělství, sběru kamení, sběru slámy, sběru brambor 342 hodiny. Při pomoci lesům členové ZO stahali a spálili na 900 m3 klestí, odpracovali 247 hodin a vysázeli 250 stromků a okrasných keřů.

Členové ZO SPO v Novém Městě na Moravě v roce 1985 zasahovali: 7. 1. - požár kolny na Radniční ulici (O. Kvíčala) kde byl zaparkován automobil VAZ 24 Volha, 10 m3 dřeva a 40 q briket. Požár byl likvidován ve spolupráci s jednotkou OV PÚ Žďár n/S. 7. 1. - požár skladu PHM ve vojenském objektu SRRS Pohledecká skála. Jednotka v počtu 1+3 a jednotka ze Žďáru v počtu 1+5 požár likvidovaly. 3. 2. - Požár vzniklý vznícením sazí v komíně na Mírové ulici č.512. 20. 4. - Hlášen požár lesa u Jiříkovic. Po příjezdu požár. jednotky zjištěno, že se jedná o požár trávy po nehlášeném pálení klestí. 21. 5. - Hlášení zatopení pracovní části odkorňovače na manipulačním skladu. Požární jednotka v počtu 1+2 odčerpala vodu. 7. 7. - hlášen požár v rodinném domku v obci Fryšava č.67 (A. Němcová). Jednotka v počtu 1+7 likvidovala požár vzniklý vznícením briket. 31. 7. - Hlášen požár od el. sporáku v bytě manž. Sabových (Figurákova 1311). Po příjezdu bylo zjištěno, že v troubě sporáku hoří zapomenuté brambory. Likvidace požáru byla provedena tím, že byl plech vyhozen oknem před budovu. 17. 8. - hlášen únik kouře z bytu na Tyršově ulici č.731. Po příjezdu na místo požáru bylo zjištěno, že majitel bytu si ohříval na sporáku guláš a usnul. 29. 8. - Hlášen požár kůlny ze slámou v JZD Radešínská Svratka. Po příjezdu skupiny PO na místo, bylo zjištěno, že se informace nezakládá na pravdě. 3. 9. - hlášen požár chaty v obci Kuklík. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár lesního porostu v polesí Koníkov, který byl již zlikvidován jednotkou PÚ Sněžné. Požár vznikl úderem blesku. 10. 9. - hlášen požár osobního automobilu na Žďárské ulici. K požáru vyjela jednotka v počtu 1+1. Hořel automobil Trabant combi a od něho začalo hořet druhé osob. auto zn. Škoda 120 GLS. 14. 9. - Požár stohu slámy na poli ČSSS Mirošov. Jednotka v počtu 1+3 přijela k požáru v době, kdy již byl zlikvidován okolními požárními sbory. 23. 10. - požár domova důchodců Mitrov – po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná pouze o námětové cvičení vyhlášené okres. orgány. 26. 10. - Ohlášeno volání o pomoc z ostrůvku na Kazmírově rybníku. K zásahu odjela jednotka v počtu 1+2. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že ve vzdálenosti 10 m od břehu se nalézá žena která volá o pomoc. Pomocí nastavitelných žebříků byla žena vynesena a odvezena k vyšetření do místní nemocnice. 4. 11. - hlášen požár autobusu ČSAD na silnici pod Vlachovicemi. Po příjezdu zjištěno, že požár již byl likvidován řidičem ČSAD. 8. 11. - požár v altánku na Štursově ulici

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková