O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 142

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

to na Moravě 364; 2. 11. - Věra Musilová (1921) Nové Město na Moravě 621; 4. 11. - Josefa Vodičková (1900) Nové Město na Moravě 228; 5. 11. - Jarmila Rozsypalová (1909) Nové Město na Moravě 357; 6. 11. - Josef Kunstmüller (1913) Jiříkovice 48; 7. 11. - Jaroslava Štěpánková (1951) Nové Město na Moravě 856; 25. 11. - Jaroslav Máška (1916) Vlachovice 41; 25. 11. - František Skalník (1913) Pohledec 85; 6. 12. - Marie Bojanovská (1923) Nové Město na Moravě 77; 7. 12. - Jaroslav Drdla (1918) Nové Město na Moravě 538; 21. 12. - Jan Kučera (1900) Nové Město na Moravě-Olešná 3; 29. 12. - Roman Nový (1983) Nové Město na Moravě 278.

 

  1. Požární zásahy

 

Jedním ze základních úkolů ZO SPO v Novém Městě na Moravě byla v roce 1985 práce na úseku protipožární prevence. Při provádění kontrol a dohlídek v obytných budovách i drobných provozovnách byl splněn úkol na 100 %. V tomto roce se též podařilo provést prohlídky i dohlídky v rekreačních chatách za dobré spolupráce s chatovými výbory a pracovníky Měst NV. V tomto roce poprvé od založení požární dobrovolné organizace v našem městě absolvoval člen ZO s. Petr Kotinský na hornicko-geologické fakultě v Ostravě a stal se inženýrem požární ochrany. V tomto roce také členové ZO SPO provedli 6 besed s občany s požární tematikou za účasti 467 občanů. Velký důraz byl kladen na provádění besed a relací na školách, učilištím a v místním rozhlase, kde bylo provedeno 27 besed za účasti 1.200 žáků a učňů. V měsíci březnu, dubnu – které jsou měsíci Otevřených dveří si 2.200 žáků ze základních škol, dětí z mateřských škol a učňů prohlédlo v požární zbrojnici techniku, výzbroj a výstroj a v následných besedách měli možnost získat informace o této technice a o požární ochraně vůbec. V pionýrských táborech bylo provedeno 5 besed a přednášek s praktickými ukázkami. V rámci oslav 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město uspořádala ZO SPO sportovní odpoledne na lehkoatletickém stadionu pro děti a mládež s výstavou staré i nové protipožární techniky. Lektoři z řad členů ZO, kteří jsou zapojeni v rámci CO při školení obyvatelstva na správním území Měst NV provedli 5 školení v obcích a 9 školení na závodech za účasti 1.000 občanů. V kroužku mladých požárníků bylo zapojeno 26 děvčat a chlapců ve věku od 8 do 14 let. Mladí požárníci pomáhali při brigádách v požární zbrojnici, v zemědělství, zajišťovali různé soutěže v rámci Pionýrské organizace města. ZO SPO v našem městě měla v tomto roce 96 členů, z toho 27 žen. Družstva mužů i žen se v letošním roce v soutěži SSPO umístila na prvních místech. Soutěžní družstva se též zúčastnila 7. ročníku soutěže o putovní ,,Novoměstskou proudnici" v Novém Městě nad Váhem, kde se jim v soutěži nedařilo. V tomto roce také oslavila deváté výročí existence požární stanice Okresního požárního útvaru v našem městě. Členové ZO SPO darovali dobrovolně v jedenácti případech svou krev našemu zdravotnictví. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková