O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 138

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

interní (122 lůžek), ženské (90 a 45 novorozeneckých lůžek), dětské (60 lůžek), kožní (45 lůžek), ÚNK (40 lůžek), oční (30 lůžek), nervové (40 lůžek), infekční (50 lůžek), ARO (5 lůžek). Organizačně k nemocnici patří ještě druhé ženské oddělení na Mostišti s 25 lůžky. Celkem je tak v nemocnici 631, resp. 656 lůžek a mimo urologického, ortopedického a psychiatrického lůžkového oddělení má nemocnice všechny odborné lůžkové primariáty.

- Odborné ambulantní služby – jsou poskytovány v rámci polikliniky

- stomatologické oddělení, oční, psychiatrické oddělení, posudkové oddělení, která jsou umístěna přímo v poliklinice. Dále mimo budovu polikliniky je umístněno oddělení dětské, TRN, tělovýchovné. Dorostové je umístěno ve Žďáře nad Sázavou s detašovaným pracovištěm na poliklinice v Novém Městě na Moravě.

Obvodní zdravotnické služby jsou mimo polikliniky v Novém Městě na Moravě zajišťovány územními obvodními zdravotními středisky organizačně začleněnými do NsP (ÚZOS v Bobrové, Sněžném, Jimramově, ve Svratce).

Lékárenská služba je zajišťována lékárnou II. typu v Novém Městě na Moravě a výdejnou léků v nemocnici, dále lékárnou I. typu ve Svratce a v Jimramově. V současné době se připravují na OÚNZ plány pro 8. pětiletku. V požadavcích zdravotnictví, které budou mít přímý dopad i pro zdravotnické služby v Novém Městě na Moravě je počítáno:

- rozvoj nemocnice – nárůst lůžek v hodnotě 12 000 000 Kčs (celkem 100 – 120 lůžek).

- zahájení výstavby polikliniky v Novém Městě na Moravě (1. etapa celkem cca v hodnotě 10 mil.

Kčs)

- výstavba mikrobiologie a OKB v nemocnici za 5 mil. Kčs

- dokončení prádelny v nemocnici v hodnotě 5 mil. Kčs

- dokončení přestavby OZS ve Svratce

- rekonstrukce čistící stanice v nemocnici (2 mil Kčs)

- vybudování nové telefonní ústředny a přestavba vrátnice v nemocnici (2 mil Kčs)

- vybudování sdružených dílen v nemocnici (2 mil Kčs)

- další menší akce v rámci nemocnice (sociální zařízení, renovace pavilonu infekčního oddělení

atd.).

Realizace uvedených akcí je zárukou vytvoření podmínek pro další rozvoj léčebně preventivní péče s přímým dopadem na zdraví obyvatel Novoměstska.

Dlouhodobě dobrou a kvalitní práci nejen ve prospěch sportovců vykazuje oddělení tělovýchovného lékařství Okresního ústavu národního zdraví ve Žďáře nad Sázavou se sídlem v Novém Městě na Moravě. Toto oddělení je vedené MUDr. Karlem Daňkem, Csc a v roce 1985 obdrželo řadu ocenění za nové metody a postupy své činnosti. Městské orgány i ředitelství OÚNZ ocenily v tomto roce zabezpečování zdravotní péče tímto oddělením na všech velkých sportovních i jiných akcích, které byly v Novém Městě na Mor. pořádány.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková