O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 133

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nacvičovalo 648 cvičenců v jedenácti skladbách. Na Okrskové spartakiádě vystoupilo 1.967 cvičenců před 9.000 diváků. Byla důkazem možností úspěšné spolupráce jednotlivých odborů a oddílů s výborem TJ, který pracoval zároveň jako okrskový spartakiádní štáb. Úspěšnost Okrskové spartakiády byla již signalizována velmi pěknou tělovýchovnou akademií, jejíž součástí byly ukázky spartakiádních skladeb. Tělovýchovná jednota a školní tělesná výchova potřebuje ve městě rozšířit sportovní areál. I v tomto roce bylo pokračováno v úsilí o dobudování sportovních zařízení, zejména vybudování veřejného hřiště u Maršovic, kde by mohl trénovat oddíl fotbalu, o pokračování vybudování sauny u fotbalového stadiónu, o přípravu podkladů pro vybudování sportovního areálu v prostoru železniční zastávky Nové Město na Moravě a o dokončení vybudování střediska SVS-M u hotelu SKI. V roce 1985 členové TJ odpracovali celkem 107.968 hodin. Z toho na budování tělovýchovných zařízení = 3.050 hodin, na práce k přípravám sport. akcí = 11.918 hodin , údržbě tělovýchovných zařízení = 52.303 hodin, pomoc zemědělství = 644 hodin, dobrovolná práce cvičitelů a trenérů = 39,473hodin. Odbor ZRTV - v roce 1985 se hlavně zaměřoval na úspěšný nácvik a provedení ČSS´85. Podílel se nácvikem v oddělení žen a v oddělení mužů. Cvičenci se zúčastnili několika místních okrskových spartakiád v Bobrové, Křižanově, Dolní Rožínce, ve Štěpánově, Nedvědici, Bystřici n/P, ve Velké Bíteši a na okresní spartakiádě ve Žďáře n/S. Obě skupiny pak na celostátní spartakiádě v Praze. Do odboru ZRTV je začleněno oddělení jógy, kde cvičí pravidelně 1x týdně - vedoucí je s. Malá. Muži získali 10 odznaků zdatnosti a 10 spartakiádních odznaků zdatnosti. Vzorný odbor turistiky III. stupně - mimo dlouhodobé akce 40 spartakiádních plamenů, kterých se zúčastnilo 23 dětí a 100 jarních kilometrů, které absolvovalo více jak 50 turistů, zorganizoval odbor více jak 10 dalších spartakiádních akcí, s téměř 250 dětmi a 60 dospělými. Pravidelných výletů, které byly organizovány každou sobotu a neděli se zúčastnilo 365 členů TOM. Členové TOM absolvovali tři třídenní tábory za účasti 55 dětí. V období prázdnin odbor uspořádal týdenní tábor s výcvikem v Jizerských horách za účasti 21 členů. Mimo účasti na vlastních akcích se členové účastnili akcí - Jarní Havlíčkobrodská padesátka, Za krásami okolí Svratky, Náměšť – Čučice, 35 km Žďárskem, Podzimní Havlíčkobrodská 50, Do Nedvědice, Čvachtačka aj. Nechyběly ani vícedenní akce jako přechod slovenských hor, zájezd do Maďarska, Malá Fatra, Roháče a další. Oddíl atletiky - základem k obnovení činnosti atletiky v Novém Městě byla skupina dobrovolných pracovníků, kteří organizovali plnění podmínek odznaku zdatnosti pro všechny odbory a oddíly u TJ. Výbor atletiky vede Petr Hubáček. Oddíl basketbalu - oddíl má v soutěžích i družstvo mužů - krajský přebor, družstvo dorostenců - okresní přebor a Horácká liga, družstvo žáků, které se pravidelné soutěže nezúčastňuje. Hlavními trenéry jsou  

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Hubáčková