O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 132

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

F. Vrtěna, ing. J. Kincl a V. Radimský v modelářství, ing. J. Hruška, ing. M. Lácha a R. Palatická v radioamatérství a telegrafii, R. Hora, K. Handschuh a M. Havelka v motorismu, P. Nosková, F. Kuchař, M. Kuchařová a R. Komár v branných sportech. Pro podchycení zájmu a k přípravě vrcholových sportovců zřídila ZO Svazarmu tréninkové základny mládeže pro branné sporty a moderní víceboj telegrafistů. K zajištění materiální základny a potřebný prostor pro činnost bylo v minulých letech vybudováno branně technické a sportovní zařízení ZO Svazarmu v akci „ Z“ Měst NV v hodnotě díla 1.922 tisíc Kčs. K zajištění potřebné finanční efektivnosti byl přidělen ZO Svazarmu v tomto roce limit 1 pracovníka v oboru automechanik pro svépomocnou dílnu.

 

V. Tělovýchova a sport, zdravotnictví

 

Tělovýchovná jednota

Činnost tělovýchovné jednoty v Novém Městě na Moravě řídil 17 členný výbor, který se scházel podle zpracovaného plánu práce. Projednával sportovní činnost odborů a oddílů, zabezpečení Okrskové spartakiády a zajištění údržby tělovýchovných zařízení. Sledoval přípravy Mezinárodních závodů o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny a Světového poháru žen v běhu na lyžích, Mistrovství a přebor ČSSR v běhu na lyžích dospělých a přípravy na 6. zimní sraz turistů. K 31. 12. 1985 evidovala tělovýchovná jednota celkem 1.200 členů, z toho: 630 dospělých / mužů 390; žen 240/; 156 dorostu /dorostenců 89, dorostenek 67/; 414 žactva / 194 žáků, 220 žákyň/. Za poslední tři roky se zvýšila členská základna z 1.114 na 1.200 což je zvýšení o 8 %. Výboru TJ se podařilo s Měst NV založit tradici každoročního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, mládežnických kolektivů města, jako výraz ocenění práce jednotlivých odborů a oddílů. Sportovní činnost byla organizovaná ve 2 odborech a ve 12 sportovních oddílech s následující členskou základnou: Odbory – ZRTV (151), turistika (61); oddíly – atletika (3), cyklistika (21); džezgymnastika (236); fotbal (146); basket (23); kuželky (34); lyžování (309); volejbal (116); orientační běh (13); stolní tenis (7); tenis (64); vzpírání (16). Za uplynulé 3 roky došlo k vytvoření oddílu cyklistiky, orientačního běhu, v tomto roce byla zahájena činnost oddílu stolního tenisu a ustaven výbor oddílu atletiky. V rámci odboru ZRTV došlo k vyčlenění skupiny džezgymnastiky, která pracuje jako samostatný oddíl.

K dobrým výsledkům sportovní činnost TJ patřila velice zdařilá Okrsková spartakiáda, která završila 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a oslavy 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město. Dík patří všem cvičitelům a cvičencům, kteří svým přístupem k nácviku a k vlastnímu vystoupení přispěli ke zdárnému průběhu Okrskové spartakiády. Na novoměstských školách a v TJ

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová