O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 131

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Organizace NF

 

ČSCH

Z organizací Národní fronty, které v Novém Městě na Moravě pracují byly v roce 1985 vyhodnoceny jako nejlepší: ZO ČSCH a ZO Svazarmu.

Základním posláním organizace ČSCH je chov a reprodukce čistokrevných zvířat. Chovatelské úspěchy předvedli členové již tradičně na Horácké výstavě drobného zvířectva, která se konala ve vlastním chovatelském areálu Pod Holubkou ve dne 16. – 18. srpna 1985, kde byl předveden bohatý sortiment zvířectva. Návštěvníci si se zájmem prohlédli 440 ks králíků – 32 plemen, 140 ks drůbeže – 12 plemen, dále expozici holubů, kožešinových zvířat a exotického ptactva. Příprava této výstavy, která byla kladně hodnocena i ze strany vyšších orgánů, byla náročná neboť vyžadovala, aby členové organizace odpracovali přes 1.200 brigádnických hodin jen v prostoru samotného areálu. Organizace plnila i další celohospodářské úkoly. Pečovala o 3,5 ha mechanizačně nepřístupných ploch a připravuje výstavbu dalšího krytého výstavního prostoru. Každoročně členové dodávají na trh ke zpracování maso, vejce, vlnu, kožky a jiné produkty v celkové hodnotě 200.000 Kčs. Tyto výsledky byly podmíněny obětavostí a pracovním úsilím při zabezpečování krmné základny pro zvířata. Od jara do zimy věnují naši členové této činnosti svůj volný čas. Každodenní péči o zvířata a jejich příbytky realizují členové svou touhu starat se o kousek přírody.

 

Svazarm

ZO Svazarmu v Novém Městě na Moravě sdružovala v r. 1985 v šesti zájmových klubech, automotoklubu, masově branných sportech, střeleckém klubu, letecko modelářském klubu, radioklubu a klubu elektroniky – přes 200 členů. Nedílnou součástí bylo výcvikové středisko branců, které připravovalo ve dvou výcvikových obdobích brance všeobecného směru pro službu v ČSLA a svépomocná dílna, která zajišťuje služby motoristům z řad členů i nečlenů Svazarmu a technické prohlídky vozidel ve spolupráci s DI OS SNB a ČSP. Členové Svazarmu odpracovali při odstraňování následků polomů v lesním porostu 48 brig. hodin, bylo vytěženo 11 m3 palivového dřeva, odstraněno přes 5 m3 klestu. Při údržbě a úpravě vlastního zařízení odpracovali 238 hodin, při přípravě a průběhu pořádaných akcí 565 hodin, při zajištění činnosti SD 1.781 hodin. Byla uspořádána výstava činnosti Svazarmu a vojenské techniky u příležitosti oslav 350. výročí města za účasti 270 návštěvníků. K zajištění získání oprávnění k řízení malých motocyklů byl pořádán kurs pro žáky škol II. cyklu. Tak jako v minulých letech, tak i letos bylo uskutečněno školení řidičů motorových vozidel, jízdy zručnosti pro mládež, Sokolovský a Dukelský závod branné zdatnosti, přebory a soutěže ve střelbě sportovní pistolí, veřejné soutěže leteckých modelářů v kategorii rádiem řízených modelů, branná odpoledne pro děti a mládež na 1. máje a k MDD. V činnosti byla kolektivní stanice OK 2 KQO, která navázala spojení s radioamatéry ve všech světadílech. Členové jednotlivých klubů se zúčastňovali závodů a soutěží po celém území ČSSR. Mezi úspěšné sportovce, kteří dosáhli dobrých výsledků se řadili: O. Šandera, V. Kostříž, L. Zadina, - ve střelectví, 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová