O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 130

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

až o několik let, je nezájem podniků o práce opravářského charakteru, dokončování prací se neúměrně protahuje. V základních školách v Novém Městě na Moravě přetrvává nedostatek učeben a odborných pracoven. Chybí 7 tříd určených pro výuku, 9 odborných pracoven, 12 kabinetů, 1 tělocvična, prostory pro činnosti oddílů po SSM a zájmovou činnost. V nevyhovujících prostorách jsou umístěny školní družiny. Prostorové nedostatky škol by se měly částečně vyřešit přístavbou ZŠ, zakotvenou ve volebním programu. V součinnosti s odborem školství ONV řešil Měst NV – odbor školství rozšíření školního stravování žáků ZŠ v Pohledci ve školní stravovně MŠ Jm SL v Pohledci. Pro tento účel bude v budově ZŠ zřízena jídelna a výdejna obědů.

Zvláštní škola je umístěna v nevyhovujících prostorách budovy ZNZ (Halina), která je určena k asanaci. Koncem roku 1985 se podařilo vykoupit rodinný domek na Výhledech, který byl vyňat z bytového fondu a bude adaptován pro účely zvláštní školy. V současné době byla dokončena projektová dokumentace, podle které by měl objekt po rekonstrukci plně vyhovovat hygienickým, školským, bezpečnostním a dalším předpisům pro provoz škol tohoto druhu. Rekonstrukce by měla být dokončena k 1. 9. 1987. V souvislosti s rekonstrukcí bude zajišťováno také vybavení školy.

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ NA ZŠ

Škola při nemocnici má 3 třídy základní školy 1. – 8. postupný ročník a 1 třídu MŠ, 4 pedagogické pracovníky. Je zde zabezpečována výuka dětí v době jejich hospitalizace v nemocnici – děti se střídají. Ve školním roce bylo vyučováno v ZŠ 1.218 žáků, v MŠ 254 žáků.

Lidová škola umění v Novém Městě na Moravě má celkem 10 tříd, celkový počet žáků 344, z toho hudební obor 164, taneční obor 85, výtvarný obor 95. Počet pedagogických pracovníků 11, počet provozních pracovníků 1.

Na LŠU chybí jedna třída – je provizorně umístěna v MKD (klavír).

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová