O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 13

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ci a údržbě místních komunikací. Přestože se v uplynulém období podařilo vyřešit celou řadu problémů a nedostatků pokračuje Měst NV v přípravě dalších akcí pro zajištění dalšího rozvoje města. V současné době probíhá ve formě investiční akce „Z“ přístavba rehabilitačního a sociálního zařízení OÚNZ o rozpočtovém nákladu 1.557 tis. Kčs. V prvním čtvrtletí roku 1984 je připravena k zahájení stavba garáží Tech. služeb u pohostinství Jednoty ve Slavkovicích. Nejvýznamnější akcí posledních dvou let volebního období bude stavba nové prodejny Domácích potřeb na Gottwaldově ulici s jejímž zahájením se počítá ve II. pololetí 1984 v nákladu 5 mil. Kčs. V roce 1985 bude rovněž ve formě investiční akce „Z“ zahájena stavba vodovodu Rokytno a vodovodu Křídla pro zabezpečení zásobování obyvatelstva těchto obcí pitnou vodou. Připravováno je rovněž zahájení první etapy stavby nového hřbitova a smuteční obřadní síně a stavba nové autobusové čekárny u nemocnice. Dále se připravuje projektová dokumentace v Druposu Jihlava na Dům služeb, který se má stavět v ÚIV v příštím roce na Gottwaldově ulici. V rámci účelové investiční výstavby probíhá příprava stavby 6 bytových jednotek pro pracovníky ve službách a státní správě. Pro plnění VP NF se podařilo v prvních 3 letech volebního období získat mnoho občanů města. Výrazně se zvýšil i podíl místních podniků a závodů na zvelebovacích akcích. K tomu přispělo ustavení rady ředitelů, která průběžně koordinuje zapojení jednotlivých závodů do plnění volebního programu. Dokladem úspěšné spolupráce je skutečnost, že se v r. 1983 podařilo splnit plán na úseku svépomocné investiční výstavby na 163%. Tím byly vytvořeny podmínky pro stanovení náročnějších úkolů do roku 1985. Tyto úkoly se podaří splnit za předpokladu udržení a posílení současné iniciativy občanů a dalším zvýšením podílů místních podniků a závodů při zajišťování akcí volebního programu, především na úseku akcí „Z“.

Od založení SBD Vrchovina bylo postaveno celkem 689 bytů, z toho 499 svépomocí a 190 dodavatelským způsobem (rovněž 323 garáží). V současné době zasahuje působnost družstva do obcí Svratka, Jimramov, Nedvědice, Doubravník, Bystřice n/P., Zvole, Vír, Křídla, Nová Ves, Pohledec a Nové Město na Moravě. Družstvo zajišťuje výstavbu bloků 4 a 5 na Gottwaldově ulici, kde bude v roce 1985 dokončeno celkem 123 bytů v hodnotě cca 19 mil. Kčs. Součástí probíhající výstavby bylo i prodlužování kanalizačního sběrače „A“. Generálním dodavatelem stavby je ZRUP Nové Město na Moravě. V roce 1983 bylo dokončeno SBD 36 bytů v lokalitě Pod zastávkou v celkové hodnotě cca 8 mil. Kčs. Dodavatelem stavby byla k. p. Chirana. V rámci této výstavby se realizuje i základní technická vybavenost.

 

IX. Místní části

 

Hlinné

V Hlinném odpracovali občané v I. pololetí roku 1983 při jarních směnách Národní fronty dne 16. a 24. 4. celkem 155 brigádnických hodin. Při pomoci JZD Slavkovice bylo odpracováno 69 hodin. Rovněž bylo upraveno 300 m2

 

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Benová Lucie