O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 129

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a závodů jsou tyto mateřské školy: MŠ Drobného – 4 třídy – k. p. UD Dolní Rožínka, MŠ Žďárská – 4 třídy, k. p. Chirana Nové Město; MŠ Monseova – 2 třídy, n. p. Sport Nové Město; MŠ Pohledec – 1 třída, n. p. Jihomoravské státní lesy Nové Město; MŠ Slavkovice – 2 třídy, JZD ČSLA vzlet Nové Město. Městský národní výbor má ve své správě 6 MŠ, z toho 1 v Novém Městě a 5 v integrovaných obcích (Křídla, Nová Ves, Olešná, Radňovice, Zubří). Od 1. září 1985 byla na MŠ Radnická zřízena speciální třída v počtu 12. – 14 dětí, kam jsou přijímány nebo přeřazovány děti z jiných MŠ na doporučení Okresní pedagogicko psychologické poradny, kterým je nutno věnovat zvýšenou péči v nápravě řeči odborným logopedem. Všechny MŠ uskutečnily řadu akcí pro rodiče a děti. Pro rodiče to byly např. přednášky při schůzích SRPŠ, besídky k MDŽ, výstavky dětských prací, Dny otevřených dveří apod., pro děti vánoční besídky, lyžařské závody, sportovní akce a výlety k MDD, zájezdy do ZOO, plavecký výcvik v bazénu ve Žďáře, návštěvy filmových představení, divadel, exkurze do závodů, požárních zbrojnic atd. Plně bylo využito významných výročí i angažovanosti mateřských škol na veřejnosti. V této souvislosti se velmi dobře uplatnily zájmové kroužky mateřských škol. Vystoupení pěveckých, recitačních i tanečních kroužků je veřejnosti vždy dobře hodnoceno.

 

PŘEHLED ÚDAJŮ O STAVU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Základní školy

Výchovně vzdělávací činnost základních škol vycházela ze stranických dokumentů, „Hlavních úkolů“ stanovených ministerstvem školství a dalších státních dokumentů a směrnic nadřízených orgánů. Výsledky školní výuky ve školním roce jsou ve srovnání s minulým rokem přibližně na stejné úrovni. Procento neprospívajících žáků je minimální. Ve školním roce 1984/85 neprospělo na novoměstských školách 30 žáků. Z větších akcí údržby byla v I. pololetí provedena oprava vodoinstalace, výměna podlahové krytiny, natěračské práce ve II. ZŠ, obložení učeben v I. ZŠ. Při zajišťování akcí údržby a oprav se vyskytují především tyto problémy: Nejsou potvrzovány hospodářské smlouvy, neplní se dohodnuté termíny oprav ze strany podniků, provedení práce se odkládá 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová