O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 128

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hlídka filmů FFP, mimořádné představení filmu Malý Bobeš (I. a II. díl) v rámci oslav výročí města. Říjen – mimořádné školní představení ve spolupráci s OVS Žďár n/S. spojené s besedou o vojenské technice. Listopad – přehlídka českých a sovětských filmů, Dětský filmový festival. Prosinec – mimořádné odpolední představení pro děti zaměstnanců n. p. Sport Nové Město na Moravě. V průběhu celého roku bylo zajišťováno promítání vhodných filmových titulů podle místních a celostátních kulturně politických výročí roku. Dobré výsledky byly opět v práci se sovětským filmem. Výbor KPSF, který pracuje při novoměstském kině se schází 2x – 3x ročně a zajišťuje nákup poukázek KPSF a propagaci sovětských filmů ve svých odbočkách SČSP v Měsíci přátelství pak zajišťuje úvodní slavnostní přivítání před filmovým představením přehlídky sovětských filmů. Pod patronací odboček SČSP probíhá každoročně DFF spojeným s vyhlášením výtvarné soutěže pro děti do 15 let. Odbočky SČSP se pravidelně podílely na dotaci pro zajištění malých dárků pro každé přestavení DFF. V roce 1985 byla účast diváků na DFF velmi dobrá (1. 185 diváků). Vyhlášené soutěže se opět zúčastnily děti obou ZŠ a LŠU. Nejlepší práce byly odměny knižními cenami a 7 prácí bylo zasláno ÚPF Praha do celostátní soutěže. Výstavka prací dětí se uskutečnila v předsálí kina. Práce s dětským filmem zaznamenala lepší výsledky než v minulém roce, kdy při stejném počtu představení (51) se zvýšila návštěvnost z 8. 221 na 8. 944 diváků – což představuje o175 (v r. 1984 … 161). Během roku byla také uskutečněna 3 mimořádná představení v nedělních dopoledních hodinách s návštěvností 866 diváků. Od září 1985 zahájil svoji 4. sezónu Filmový klub. Ve třetí sezóně, která končila v červnu 1985 bylo uskutečněno 21 představení s návštěvností 1. 660 diváků (o79 ). Od září 1985 do konce roku se přihlásilo 100 členů, uskutečnilo se pouze 9 představení s návštěvností 466 diváků, což je jen 56 diváků na 1 představení. Současně má FK 315 členů, lektorem klubu je opět PhDr. Josef Chalupa. V roce 1985 bylo v kině zaměstnáno celkem 14 pracovníků, z nichž dva (vedoucí a uklizečka) jsou v hlavním pracovním poměru. Ostatní zaměstnanci (promítači, pokladní, zřízenci, topič, uvaděčky, údržbář) tuto činnost vykonávají jako vedlejší pracovní poměr, nebo se jedná o pracující důchodce a o invalidní důchodce.

 

Školství

 

Mateřské školy

Síť mateřských škol v působnosti Měst NV v Novém Městě na Moravě je dobudována a stávající kapacita stačí plně pokrýt požadavky na umístění dětí do MŠ. Vlivem slabších populačních ročníků došlo ke snížení požadavků na umístění dětí do MŠ. Byl splněn úkol stranických orgánů převést do roku 1986 30 % předškolních zařízení do správy podniků a závodů. Z jedenácti MŠ ve správním celku Měst NV je 5 ve správě podniků, závodů a JZD, t. j. 45, 5 %. V závodních MŠ je umístěno 70 % dětí. Ve správě podniků

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová