O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 127

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

L. Svoboda, Fartyšev: Romantici severu, Šolochov: Osud člověka, Cesty ke květnu. Byla ukončena Soutěž aktivity veřejných knihoven vyhlášená ke 40. výročí osvobození a ke 40.výročí SNP. MěK získala za svoji práci Čestné uznání KNV a KVOS, Místní knihovna v Jiříkovicích a Radňovicích Čestné uznání ONV a OVOS. V rámci Roku mládeže byly využity všechny akce knihovny ke zvýšení čtenářské aktivity mládeže, v rámci letní aktivity knihoven bylo uskutečněno 25 besed. Pomocí výstavek angažované literatury, nástěnek i soutěží pro mladé čtenáře se pracovnice MěK snažily zkvalitnit služby čtenářům v oblasti propagace i využívání politické a společensko vědní literatury. Dokladem toho je i vyšší počet výpůjček naučné literatury – o 1. 281 výpůjček více, výpůjček společensko vědní literatury o 455 více. V roce 1985 bylo zapsáno do seznamu přírůstků 3. 337 svazků a odepsáno 39 svazků – ztráty. Celkový stav byl 36. 195 svazků knih. Pro MLK i VM byly připraveny materiály o osvobozování Novoměstska, zhotoveny byly letáčky o J.Štursovi a V. Makovském. Proběhla celookresní soutěž pro mládež „ S jarem přišla svoboda“ do níž se čtenáři MěK zapojili. Její slavnostní zakončení se konalo v MKD v Novém Městě na Moravě. V tomto roce provedly pracovnice knihovny celkem 106 besed pro 2 667 posluchačů. Po celý rok byl pečlivě sledován stav výpůjček i stav počtu čtenářů. Přes prováděná opatření – besedy, exkurse – vykázala MěK o 399 výpůjček méně než v roce 1984. Počet čtenářů byl o 18 vyšší. Výpůjčky knih – 54. 453, výpůjčky časopisů – 6. 749; prezenční výpůjčky – 1. 289; čtenáři do 14 let – 659; čtenářů celkem – 1. 685; návštěvníků knihovny a čítárny – 18. 988. Počet výpůjček na 1 obyvatele byl v r. 1985 7,9 – procento čtenářů z počtu obyvatel byl 21, 8.

 

Městské kino

Výsledky, které byly v roce 1985 dosaženy svědčí o stále dobré činnosti kina. Dokazuje to i fakt, že ze 402 sledovaných kin v jihomoravském kraji zaujímá novoměstské kino z hlediska návštěvnosti 25. místo (loni 26. místo). Ve statistice ČSR je naše kino na 149. místě (loni 156) a v celé ČSSR, kde se sleduje přes 3. 000 kin je kino na 199. místě (loni 207.). Celkový počet představení (528) znamenal návštěvnost 95. 289 diváků. Na tomto počtu návštěvníků se opět podílely mimořádné akce s různými organizacemi města, dále přehlídky filmů, ale i mimořádné a úspěšné předpremiéry, které byly zajištěny vedením OSK a KFP. Přehled hlavních akcí v roce 1985 mimo běžné distribuční tituly, filmový klub a dopolední školní představení pro MŠ: únor – slib jisker I. ZŠ spojený s promítnutím filmu, únorová přehlídka pro veřejnost, výstava výtvarných prací dětí do 15 let k DFF a Mě SP. Březen – vyhlášení vítězů výtvarné soutěže a předání cen. Duben – mimořádná školní představení zaměřená k oslavám 40. výročí osvobození (Májové hvězdy, Borisek – malý seržant). Květen – májová přehlídka filmů. Červen – filmová představení k MDD, dětská přehlídka filmů k 40. výr. osvobození. Srpen – mimořádné představení ke 40. výročí Čs. kinematografie. Září – pře – 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová