O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 126

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

provedena nová fasáda budovy HGVU a zrestaurován znak nad vchodem. Z podnětu HGVU dále pokračovalo restaurování soch ve městě, byly dokončeny opravy Vratislava a Pohřbu v Karpatech. HGVU v současné době spravuje 1815 výtvarných děl. Přírůstek v roce 1985 činil 130 výtvarných děl, část byla získána dotací MK ČSR, část přímým nákupem HG v částce 236 258 Kčs. Knihovna galerie spravuje 5.778 svazků, 206 svazků přibylo v roce 1985. V závěru roku bylo započato s fotodokumentací sbírek.

 

Horácké muzeum

Plán výstavní činnosti vycházel z oslav významných výročí roku 1985. Výstava Nové Město na Moravě 1939–1945 byla instalována od dubna do prosince v prostorách MKD. Zachycovala chronologický průběh okupace, partyzánského hnutí a osvobození města i integrovaných obcí. Události každého roku uváděly do širších historických souvislostí úvodní texty a originální plakáty. Akce byla uspořádána ke 40. výročí osvobození a v rámci historického výročí města. V době od června do prosince probíhala v prostorách muzea výstava Nové Město na Moravě. Ideová koncepce zahrnovala vývoj města od 13. do 19. století. Materiál pro obě výstavy bezplatně nainstalovali pracovníci MKD (J. Čejka, M. Dvořák).

V oblasti kulturně výchovné činnosti bylo provedeno 20 akcí, z toho 12 politických ke 40. výročí osvobození. Účast na akcích celkem činila 1.071 osob, z toho 836 mládeže. Pracovnice muzea provedly v průběhu roku desetkrát přednášku na téma partyzánské hnutí na Novoměstsku (školy, gymnázium, pionýrské tábory, ČSŽ) a dvakrát provedli výklad v autobusových tematických zájezdech nazvaných „ Po stopách odboje“ (pionýři N. Města nad Metují, učitelé Kladno). Bylo též provedeno 8 vzdělávacích akcí s následující tematikou: 2x – textilní techniky na Horácku (ČSŽ Štěpánov a Lísek), 5x – historie města (historické kroužky, ČSŽ); 1x – lidové umění (hist. kroužek I. ZŠ). V publikační činnosti mimo historické příspěvky, publikované pravidelně v Novoměstském zpravodaji byly zpracovány 4 metodické listy pro ODPM ve Žďáře n/ S. (- Vizovické pečivo, Perník, Kynuté figurální tvary, Veselé vánoce). Celkový počet sbírek včetně knihovny činil v r. 1985 celkem 1284 kusů, z toho 1036 reevidence keramiky a dřeva, dále 1202 ks textilu, 36 ks opravených Štursových plastik. V oblasti hospodářských úkolů byla provedena na budově výměna okapových rýn, montáž hromosvodu, zbývajících mříží, zaměření objektu pro projekt elektroinstalace která je v havarijním stavu, takže bylo odpojeno osvětlení vitrín. Návštěvnost v r. 1985 činila 20. 759 návštěvníků (mimo výstav a dětí do 6 let). Tržby činily 30. 892,80 Kčs, z toho vstupné 27. 099 Kčs.

 

Městská knihovna

V roce 1985 se z hlediska významných událostí konaly v Městské knihovně následující besedy: Partyzánský odboj na Vysočině,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová