O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 125

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Města na Moravě od jednotlivých výtvarníků regionu. Tento záměr, který byl realizován již v minulém ročníku měl za účel oslavit 350. výročí povýšení Nového Města na Město. Redakční rada pracovala i tento rok v nezměněném složení: šéfredaktor – Jaromír Čejka, členové – Jiří Maděra, Ivo Tulis, výtvarník – Miloslav Dvořák. Plán práce redakční rady byl projednán v ideologické komisi MěV KSČ a schválen MěV KSČ v lednu 1985. Redakční rada se scházela pravidelně 3x měsíčně. Od května prováděla korekturu jednotlivých čísel NZ společně s M. Dvořákem Alena Buchtová (Miroslava Ondráčková změnila zaměstnání). Celkem bylo v tomto ročníku zhotoveno a použito 192 ks štočků, z toho 91 z fotografií a 101 ks z perokreseb. Předplatné NZ má v Novém Městě na Moravě zajištěno 262 občanů, 542 ks výtisků odebírají novoměstské podniky, závody a organizace, 114 ks výtisků je rozesíláno do celé republiky, 3 ks do zahraničí. 515 ks zpravodajů je v prodeji v obchodní síti, menší množství jek dispozici v MKD a zbytek je archivován. Od ledna letošního roku jsou vydávány informace AS MěV KSČ v rozsahu 4. stran. Informace AS jsou volnou přílohu Novoměstského zpravodaje a navíc jsou prostřednictvím pošty v Novém Městě doručovány do všech domácností (viz str. 102).

 

Horácká galerie výtvarných umění

 

V roce 1985 se v HGVU v Novém Městě na Moravě uskutečnily následující výstavy: Ida Vaculková, Bohumír Jaroněk (keramika a grafika ) – v době od 18.11.1984 do 13.1.1985, výstavu navštívilo 1.500 návštěvníků, byly uspořádány dvě besedy, katalogy z GVU Hodonín, plakát na výstavu bez reprodukce. Jiřina Hartingerová – (tapiserie, grafika) – v době od 5.2. do 31.3.1985, výstavu navštívilo 2.500 návštěvníků, provedeny 2 besedy, katalog byl vydán nákladem HGVU, plakát typografický. Tvorba – kolektivní výstava ke 40. výročí osvobození v době od 14. 4. do 16. 6.1985, 4.500 návštěvníků, uspořádáno 5 besed, katalog vlastní, plakát typografický. Při této výstavě byl současně v prostorách chodby vystaven grafický soubor Frant. Emlera – protiválečná témata. František Bukáček (výběr z díla) – v době od 30.6. do 29.9. 1985, 5.600 návštěvníků, provedeny 3 besedy, katalog vlastní, plakát s reprodukcí. Vincenc Makovský (výběr z díla) – v době od 4. 7. do 29. 9. 1985, 5.600 návštěvníků, provedeno 6 besed – z toho jedna v souvislosti s oslavami 350. výročí města – besedovali Kašparcová, Šebek, Košík, Večeřa, Puchýř. Ruské malířství 19. a poč. 20. století, v době od 17. 10. do 17. 11. 1985, 2.500 návštěvníků, provedeny 4 besedy, katalog a plakát s reprodukcí převzat z GVU Ostrava. Sklo z galerijních sbírek – 17. 12. až 26. 1. 1986 – ve spolupráci s ÚUŘ Praha, 2.500 návštěvníků, provedeny 4 besedy, katalog vlastní, plakát typografický. Celkem tedy bylo v roce 1985 provedeno 9 výstav s účastí 19.100 návštevníků a uskutečněno 26 besed. HGVU se podílela na přípravách odhalení pamětní desky V. Makovského, účastnila se při slavnostním aktu při příležitosti 85. výročí Dr. I. Sekaniny apod. V souvislosti s oslavami města byla 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová