O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 124

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tická píseň zajišťoval soubor hudební doprovod. Kromě těchto akcí doprovázeli členové orchestru kurs společenského tance organizovaný úsekem MŠVV.

Divadelní soubor: K oslavám 350. výročí povýšení Nového Města na Moravě na město připravil soubor pásmo kramářských písní a scének, které předvedl na náměstí při „ Horáckém jarmarku“. Členka souboru Marie Krebsová se zúčastnila krajského kola ZUČ v recitaci a umístila se na 3. místě v soutěži. Někteří členové souboru vystupovali při slavnostech a obřadech organizovaných SPOZ Měst NV.

Pěvecký sbor „ Smetana“: Se žďárským pěveckým sborem „ Svatopluk“ uskutečnil v jarních měsících tři koncerty (Nové Město, Žďár n/ S., Bystřice n/ P.). Soubor zajistil program k ukončení Měsíce československo-sovětského přátelství. Podle požadavků vystupoval pěvecký sbor při realizaci občanských pohřbů organizovaných SPOZ Měst NV. Činnost pěveckého sboru „ Smetana“ byla i v tomto roce vzorem pro ostatní soubory ZUČ při MKD Nové Město na Moravě. Sbor i v tomto roce vystupoval pod vedením s. Jos. Večeři.

Fotografický kroužek: Členové kroužku i v tomto roce zajišťovali a zhotovovali fotografie pro potřeby Novoměstského zpravodaje a fotodokumentaci kulturních akcí v MKD.

Výtvarné studio mladých: Členy VSM jsou žáci ZŠ a gymnázia v Novém Městě na Moravě. Výsledky své práce pravidelně vystavovalo na stálé výstavce v I. poschodí budovy MKD. Vedoucím byl s. Petr Brázda.

Maňáskový soubor: Pracoval v tomto ruce v počtu 3 členů, v dubnu vystoupil při přehlídce pěveckých sborů mateřských škol s pásmem pohádek a v měsíci prosinci uskutečnil vystoupení pro děti novoměstských jeslí.

Výtvarný kroužek realizoval dvě výstavy obrazů a to na Moravci ve spolupráci s ČSŽ a ve Sněžném.

 

c) Technický provoz

Během roku 1985 byly provedeny drobnější úpravy parního potrubí ve sklepních prostorách budovy. Byla též vyvolána jednání, týkající se generální opravy ústředního parního topení jako celku. Pro příští rok je v plánu zpracování projektové dokumentace a postupná realizace výměny celého topení. Z drobnějších prací byla v r. 1985 provedena oprava šatny, výměna dřevěného obložení na jevišti, výměna zrcadlové stěny ve vestibulu budovy a v hereckých šatnách. V letním období byl proveden úklid všech prostor, proběhly revize tahového jevištního zařízení a protipožární kontroly.

 

Novoměstský zpravodaj

Devátý ročník Novoměstského zpravodaje byl vydáván v rozsahu 16 stran a v počtu 1.750 ks výtisků pro každé číslo. V průběhu roku již tradičně vyšlo 11 čísel (dvojčíslo červenec – srpen) u kterých byly na obálkách tištěny reprodukce výtvarných děl zobrazující panorama Nového

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová