O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 123

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

u příležitosti oslavy MDŽ bylo zajištěno vystoupení s populárními zpěváky Josefem Zímou a zasl. um. Ljubou Hermanovou. Pro účastníky Zlaté lyže a Světového poháru byl uspořádán koncert sourozenců Ulrychových a skupiny Javory z Brna.

 

c) Úsek mimoškolního vzdělávání a výchovy

V roce 1985 se pracovníci MKD vedle pořádání přednášek a besed pro dospělé zaměřili také na systém Mládež a kultura. Základem úspěšné činnosti v této oblasti byla spolupráce se školami a odbornými učilišti. Na výzvu MKD ke spolupráci velmi pružně reagovala odborná učiliště v Novém Městě na Moravě (SOUE a SOUL), která se pravidelně zúčastňovala přednášek jim určeným. V tomto roce byly zajištěny a realizovány přednášky a besedy na téma Státní filharmonie v Japonsku, O turistice, Horolezectví očima Dr. Nováka – mistra sportu, Kosmonautika, Vítězný únor, Nad kronikou města, Akupunktura a akupresura, Povídání o Mexiku, Pěstování skalniček, Historie Lidových milicí, Snoubenecká maturita, Osvobozování Žďárska, Kosmetika na jaře, Cesty Státní filharmonie po USA, Léčivé rostliny, Ikebana, Beseda u samovaru, Kriminalita mládeže,Gynekologické problémy, Sovětská literatura, Srdeční infarkt a jak mu předejít, Ochrana životního prostředí, Alkoholismus a toxikománie, O kosmonautice. Ve spolupráci s rekreačním střediskem na Sykovci, byly uvedeny pro rekreanty besedy (35) se s. Ivo Tulisem na téma „ Horácko a jeho lid“. Byl zakončen seriál „ Země krásná, země milovaná“ a desetidílný seriál „ Ateistická výchova“. Pro k. p. Chirana bylo zajištěno 2x školení požárních hlídek a školení PO pro THP. Celkem bylo uspořádáno 65 přednášek a besed, 4 školení s celkovou účastí 2. 412 osob. V průběhu roku 1985 byly pro občany připraveny tyto kursy: jazyk německý, jazyk anglický, výuka hry na hudební nástroj (klavír, flétna, kytara, klarinet, trubka). Probíhaly kursy šití, kurs společenského chování a tance, výtvarný kurs. Celkem se uskutečnilo 24 kursů s 286 účastníky.

d) Úsek zájmové umělecké činnosti

Na tomto úseku práce MKD se v roce 1985 uskutečnilo celkem 133 akcí se 170 účinkujícími a s návštěvnosti 7. 325 občanů. V tomto roce pracovaly tyto soubory a kroužky:

Dechová hudba MKD: V loňském roce „Fryšavanka“ změnila název na D. H. MKD a uspořádala celkem 14 akcí. V Daňkovicích a ve Spělkově realizovala koncert pro důchodce, doprovod při zábavném pořadu „ Zpívá celá dědina“. Vystoupila u příležitosti Okrskové spartakiády v Novém Městě na Moravě. Jako v minulých letech účinkovala při májových oslavách, oslavách výročí VŘSR, 85. výr. narození JUDr. I. Sekaniny.

Taneční orchestr „ Studio K – 10“: Celkem uskutečnil 109 vystoupení. V letních měsících pravidelně vystupoval v zotavovně ROH na Medlově a vinárně hotelu Ski. V červnu se členové zúčastnili Okresní mírové slavnosti na Cikháji. Při okresních soutěžích „ Sovětská píseň“ a „ Poli – 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová