O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 122

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

maketu NZ pro tisk, zajišťoval uvedení každého čísla do tisku, jeho korekturu a převzetí a odvoz vytištěných čísel z tiskárny V. Meziříčí. Spolupracoval rovněž s tiskárnou v Novém Městě na Moravě při tisku informací AS MěV KSČ a j.

 

b) Úsek programů

V roce 1985 bylo uskutečněno v MKD Nové Město na Moravě 54 profesionálních kulturních programů s účastí 12. 450 osob. Skladba programů byla volena tak, aby bylo během roku zastoupeno co nejvíce oblastí profesionální programové činnosti. Při výběru koncertů populární hudby bylo přihlédnuto k požadavkům novoměstské mládeže a k vystupování byli pozváni mladí začínající umělci a skupiny. Největší divácký ohlas zaznamenal koncert skupiny Olympic, dále pak Tango, Abraxas a Michal Tučný. Oblast populární hudby byla jedinou oblastí kulturního dění s téměř 100% účastí. Rovněž z ekonomického hlediska nedocházelo u této oblasti k větším ekonomickým ztrátám. U koncertů vážné hudby byla situace obdobná, jako v minulých letech. Počet stálých předplatitelů činil 46 osob, z toho 10 permanentních vstupenek bylo přiděleno zdarma členům pěveckého sboru Smetana. Průměrná návštěvnost na koncertech činila 50 diváků. Zvýšení návštěvnosti nepřinesla ani dokonalejší propagace. Obdobné problémy s návštěvností mají však i v okolních kulturních zařízeních okresu a kořeny nezájmu o vážnou hudbu je třeba hledat už ve výchově mládeže ve školách a učilištích. U příležitosti oslav politických a kulturních výročí bylo zajištěno na úseku programů 5 profesionálních pořadů. Zdařilý byl kulturní program ke slavnostnímu večeru u příležitosti oslav Vítězného února, kdy ve scénicko literárně-hudebním pásmu „ Každou vteřinu pro život“ vystoupili pražští umělci, členové Národního divadla. Za zmínku stojí provedení slavnostního koncertu v podání Kvarteta města Brna, který byl realizován u příležitosti odhalení pamětní desky novoměstskému rodáku nár. um. Vincenci Makovskému. Ze zahraničních umělců vystupovali v MKD interpreti z PLR v rámci Dnů polské kultury v ČSSR. K nejzdařilejším pořadům patřily výchovně vzdělávací pořady pro děti a mládež. V r. 1985 jich bylo uskutečněno 12. Největší zájem vzbudil pořad „Trubadůři a ti druzí“ v podání skupiny Žáci. Divadlo Kruh z Ostravy provedlo inscenaci na motivy ruských pohádek „Petruška z bedny“. Rovněž pořad „Písničky z omalovánek“, který shlédly děti i učitelky mateřských škol, byl vynikajícím návodem jak děti naučit naslouchat a rozumět hudbě. Z klubových pořadů stojí za povšimnutí mim TRIO Michala Nesvadby a klubový pořad „ Sešlost“ s Luďkem Nekudou a Jiřím Cízlerem. V polovině roku hostovalo na prknech MKD „ Prozatímní divadlo F. R. Čecha“ s divadelní hrou „ Loupežníci na Chlumu“, které vyvolala u diváků velký ohlas. Již menší zájem vyvolala u publika opereta ostravského divadla: František Kmoch – český muzikant, i když se občané dovolávali zařazení tohoto žánru. Rovněž o divadelní hru „ Nebyla to pátá, byla to devátá“ nebyl v Novém Městě velký zájem. Pro JZD Nové Město 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová